W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Wykonanie i wymiana starej stolarki okiennej nietypowej na nową z PCV
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający ZGKiM w Policach
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Powyżej 14.000 euro, poniżej 5.150.000 euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Informacja o wyborze oferty zamieszczona została jako załącznik pod ogłoszeniem przetargu

Police, dnia 1.10.2009


P R Z E T A R G

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
72-010 Police,  ul. Bankowa 18,  tel. 091-43-11-351, 350, kom. 0695395408

 
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Wykonanie  i  wymiana starej  stolarki  okiennej  drewnianej  nietypowej  na  nową  z  PCV
 
w lokalach komunalnych, piwnicach  i pomieszczeniach wspólnych w 11 budynkach
wspólnot  mieszkaniowych  w Policach przy ul.ul.
Boh.Westerplatte 11, Grzybowa 10-18, Konopnickiej 9, Kościuszki 40, Mazurska 4, Nadbrzeżna 1, Niedziałkowskiego 1-5, Nowopol 15-19, Odrzańska 19-23, PCK 1, Wojska Polskiego 2-8

  
-         Wymagany termin wykonania robót:  do 20.12.2009 r.
 
-         Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej można uzyskać na stronie internetowej http://www.zgkim.police.pl, w wersji drukowanej można otrzymać w siedzibie ZGKiM Police, pokój 310.
 
-         Upoważnieni do udzielania informacji są:  Krystyna Szydelska,  Waldemar Haber.
 
-         Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie  wadium: 
Wysokość  wymaganego  wadium:  - 3.000 zł  (TRZY TYSIĄCE zł).  

-         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia Wykonawcy wybranemu w przetargu zamówień dodatkowych i uzupełniających, wg stawek przyjętych w przetargu, na podst. art.67 ust.1 p. 5,6.
-         Termin związania ofertą - 30 dni.
-         Kryteria wyboru oferty:   cena   95 %, udzielona gwarancja 5 %.   
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
a)      nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy             Prawo zamówień publicznych,
b)     spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,
c)     zatrudniający co najmniej dwóch pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania robót murarskich,
d)     zatrudniający osobę posiadającą uprawnienia budowlane, która będzie kierować robotami,
e)     dysponujący co najmniej jednym środkiem transportu do przewozu stolarki,
f)      którzy w okresie ostatnich pięciu lat zamontowali należycie co najmniej 100 szt. stolarki okiennej  i przedstawią referencje od min. 3 zamawiających.  
 


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGKiM Police, ul. Bankowa 18.
-         Termin składania ofert upływa w dniu  21.10.2009r. o godz. 9,00.
 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGKiM Police, sala konferencyjna, pok. 301 w dniu 21.10.2009r. o godz. 10,00.
 


  Nr ogłoszenia w BZP   342354 -2009.         

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty po rozpatrzeniu protestu i po ponownej ocenie ofert

Informacja o wyborze oferty

Załączniki

4b Scan0002.tif tif, 1.07 MB
4c Scan0003.tif tif, 1.07 MB
4d Scan0004.tif tif, 1.07 MB
4e Scan0005.tif tif, 1.07 MB
4f Scan0006.tif tif, 1.07 MB
4g Scan0007.tif tif, 1.07 MB
4h Scan0008.tif tif, 1.07 MB
4i Scan0009.tif tif, 1.07 MB
4j Scan0010.tif tif, 1.07 MB
4k Scan0011.tif tif, 1.07 MB
ogł.doc doc, 38 kB
ogł.doc doc, 38 kB

Powiadom znajomego