W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na DOCIEPLENIE 2 BUDYNKÓW: MAZURSKA 8, ODRZAŃSKA 13
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający ZGKiM w Policach
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Powyżej 14.000 euro, poniżej 5.150.000 euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert zamieszczona została jako załącznik pod ogłoszeniem przetargu

                                                                           Police, dnia 9.07.2009


                               P R Z E T A R G

                  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
         72-010 Police,  ul. Bankowa 18,  tel. 091-43-11-351, 350, kom. 0695395408
 
                                         ogłasza przetarg nieograniczony
 
                                                   na roboty budowlane:
 
            DOCIEPLENIE  BUDYNKÓW  MIESZKALNYCH
      wraz z robotami towarzyszącymi  w Policach przy ul.:
                    MAZURSKA 8,  ODRZAŃSKA 13  
 
 
Wymagany termin wykonania robót:  do 25.10.2009 r.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej można uzyskać na stronie internetowej http://www.zgkim.police.pl, w wersji drukowanej można otrzymać w siedzibie ZGKiM Police, pokój 310.
 

Upoważnieni do udzielania informacji są:  Krystyna Szydelska,  Waldemar Haber.
 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie  wadium: 

a)  MAZURSKA 8                            2.100 zł  (dwa tysiące sto zł).

b)  ODRZAŃSKA 13                        2.200 zł  (dwa tysiące dwieście zł).  


 Wykonawca może złożyć ofertę na 1 budynek lub na 2 budynki.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia Wykonawcy wybranemu w przetargu zamówień dodatkowych i uzupełniających, wg stawek przyjętych w przetargu, na podst. art.67 ust.1 p. 5,6.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Kryteria wyboru oferty:   cena   95 %, udzielona gwarancja 5 %.   
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
- nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,
- zatrudniający osobę posiadającą uprawnienia budowlane i należącą do izby IB, która będzie kierować robotami,
- zatrudniający co najmniej dwóch pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania robót budowlanych,
- którzy dysponują rusztowaniami min. 300 m2,
- którzy w okresie ostatnich pięciu lat wykonali należycie co najmniej 3 zamówienia zbliżone do obecnego zamówienia (docieplenie i kolorystyka min. 3 budynków) i przedstawią referencje od min. 3 zamawiających.  

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGKiM Police, ul. Bankowa 18.
Termin składania ofert upływa w dniu  4.08.2009r. o godz. 9,00.
 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGKiM Police, sala konferencyjna, pok. 301 w dniu 4.08.2009r. o godz. 10,00.


Nr ogłoszenia w BZP  108665 -2009.         
 

SIWZ

zał. nr 1

zał. nr 2a   zał. nr 2b

zał. nr 3a1   zał. nr 3a2

zał. nr 3b1   zał. nr 3b2

zał. nr 4

zał. nr 5a   zał. nr 5b

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8a   zał. nr 8b

zał. nr 9a   zał. nr 9b

zał. nr 10a   zał. nr 10b

zał. nr 11a1   zał. nr 11a2   zał. nr 11a3   zał. nr 11a4   zał. nr 11a5   zał. nr 11a6   zał. nr 11a7   zał. nr 11a8

zał. nr 11b1   zał. nr 11b2   zał. nr 11b3   zał. nr 11b4   zał. nr 11b5

 

wybór ofert

Załączniki

ogł.doc doc, 52 kB

Powiadom znajomego