W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Roboty dekarskie Odrzańska 13, Boh.Westerplatte 22,Boh. Westerplatte 26-28-30
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający ZGKiM Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej 14000 EURO
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Police, dnia 30.04.2008r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 72 – 010 Police, ul. Bankowa 18, NIP 851-030-76-70 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Roboty dekarskie na budynku mieszkalnym ul. Boh.Westerplatte 26,28,30 w Policach przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25.04.2008 r. Oferty otrzymane – 5 1.Zakład Dekarsko – Murarski Zdzisław Tundys ul. Piaskowa 110/2 72 – 010 Police 2.Zakład Budowlany J.Safanów, R. Safanów Spółka Jawna Rajkowo 72 –005 Przecław 3.Zakład Usługowy Spółka Cywilna , E. Leśniczy, E. Szelewicki ul. Lipowa 13/2, 71-734 Szczecin 4.Zakład Rem. Budowl. Instalacje Spólka Cywilna J.Janiak & S. Tokarczyk ul. Grodzka 10/6, 70-560 Szczecin 5.JONDA ul. Welecka 21 b , 72-006 Mierzyn Kryteria wyboru ofert : 1. Cena ryczałtowa – brutto 90 % 2. Gwarancja 10 % nr oferty Oferty nie podlegające odrzuceniu Ocena ważnych ofert – ilość punktów cena ryczałtowa brutto gwarancja cena ryczałtowa gwarancja 1 241.370,93 60 m-cy 74,49 5 2 209.438,00 120 m-cy 85,85 10 3 211.517,46 120 m-cy 85,00 10 4 216.303,92 60m-cy 83,12 5 6 199.777,30 120 m-cy 90,00 10 Wybrano ofertę zakładu : nr 6 JONDA ul. Welecka 21 b 72 – 006 MIERZYN za wynagrodzeniem ryczałtowym : Wartość netto 186.707,76 + 7 % podatek VAT = 199.777,30 zł słownie : sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem 30/100 Gwarancja na wykonanie prac 120 miesięcy , Termin wykonania 30.07.2008 r. Police, dnia 30.04.2008r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 72 – 010 Police, ul. Bankowa 18, NIP 851-030-76-70 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Roboty dekarskie na budynku mieszkalnym ul. B.Westerplatte 22 w Policach przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25.04.2008 r. Oferty otrzymane – 5 1.Zakład Dekarsko – Murarski Zdzisław Tundys ul. Piaskowa 110/2 72 – 010 Police 2.Zakład Budowlany J.Safanów, R. Safanów Spółka Jawna Rajkowo 72 –005 Przecław 3.Zakład Usługowy Spółka Cywilna , E. Leśniczy, E. Szelewicki ul. Lipowa 13/2, 71-734 Szczecin 4.Zakład Rem. Budowl. Instalacje Spólka Cywilna J.Janiak & S. Tokarczyk ul. Grodzka 10/6, 70-560 Szczecin 5.JONDA ul. Welecka 21 b , 72-006 Mierzyn Kryteria wyboru ofert : 1. Cena ryczałtowa – brutto 90 % 2. Gwarancja 10 % nr oferty Oferty nie podlegające odrzuceniu Ocena ważnych ofert – ilość punktów cena ryczałtowa brutto gwarancja cena ryczałtowa gwarancja 1 78.721,06 60 m-cy 83,82 5 2 76846,00 120 m-cy 85,87 10 3 79,180,00 120 m-cy 83,33 10 4 75.874,68 60m-cy 86,96 5 6 73.315,46 120 m-cy 90,00 10 Wybrano ofertę zakładu : nr JONDA ul. Welecka 21 b 72 – 006 MIERZYN za wynagrodzeniem ryczałtowym : Wartość netto 68.519,12 + 7 % podatek VAT = 73.315,46 zł słownie : siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta piętnaście 46/200 Gwarancja na wykonanie prac 120 miesięcy , Termin wykonania 30.07.2008 r. Police, dnia 30.04.2008r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 72 – 010 Police, ul. Bankowa 18, NIP 851-030-76-70 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Roboty dekarskie na budynku mieszkalnym ul. Odrzańska 13 w Policach przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25.04.2008 r. Oferty otrzymane – 6 6.Zakład Dekarsko – Murarski Zdzisław Tundys ul. Piaskowa 110/2 72 – 010 Police 7.Zakład Budowlany J.Safanów, R. Safanów Spółka Jawna Rajkowo 72 –005 Przecław 8.Zakład Usługowy Spółka Cywilna , E. Leśniczy, E. Szelewicki ul. Lipowa 13/2, 71-734 Szczecin 9.Zakład Rem. Budowl. Instalacje Spólka Cywilna J.Janiak & S. Tokarczyk ul. Grodzka 10/6, 70-560 Szczecin 10.MAGNUM – SERVIS Sp. z o.o ul. Romera 14 , 71- 246 Szczecin 11.JONDA ul. Welecka 21 b , 72-006 Mierzyn Kryteria wyboru ofert : 1. Cena ryczałtowa – brutto 90 % 2. Gwarancja 10 % nr oferty Oferty nie podlegające odrzuceniu Ocena ważnych ofert – ilość punktów cena ryczałtowa brutto gwarancja cena ryczałtowa gwarancja 1 74.376,46 60 m-cy 90 5 2 79.696,86 120 m-cy 93 10 3 84.764,50 120 m-cy 88,97 10 4 80.277,15 60m-cy 88,38 5 5 83.182,55 120 m-cy 80,47 10 6 76.016,49 120 m-cy 88,06 10 Wybrano ofertę zakładu : nr 6 JONDA ul. Welecka 21 b 72 – 006 MIERZYN za wynagrodzeniem ryczałtowym : Wartość netto 71.043,45 + 7 % podatek VAT = 76.016,49 zł słownie : ( siedemdziesiąt sześć tysięcy szesnaście złotych 49/100 ) Gwarancja na wykonanie prac 120 miesięcy , Termin wykonania 30.07.2008 r.

                             P R Z E T A R G

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
72-010 Police, ul. Bankowa 18, tel. 091-43-11-390, 695395408
 ogłasza

przetarg nieograniczony na
Roboty dekarskie:


ODRZAŃSKA 13 w Policach


Remont pokrycia dachowego z wymianą dachówki na nową
karpiówkę ceramiczną wraz z robotami towarzyszącymi


B.WESTERPLATTE 22 w Policach


Remont pokrycia dachowego z wymianą dachówki na nową karpiówkę ceramiczną wraz z robotami towarzyszącymi

B.WESTERPLATTE 26-28-30 w Policach


Remont pokrycia dachowego z wymianą dachówki na nową zakładkową ceramiczną wraz z robotami towarzyszącymi


Pożądany termin wykonania robót: do 30.07.2008 r.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej można uzyskać na stronie internetowej http://www.bip.police.pl w wersji drukowanej można otrzymać w siedzibie ZGKiM Police, pokój 310.Upoważnieni do udzielania informacji są: Janina Flakiewicz , Waldemar Haber.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium:


a) ODRZAŃSKA 13                                   1.300,-zł ( jeden tysiąc trzysta zł )

b) BOH. WESTERPLATTE 22                    1.300,-zł ( jeden tysiąc trzysta zł)

c) BOH. WESTERPLATTE 26-28-28        4.000,-zł ( cztery tysiące zł ).


Wykonawca może złożyć ofertę na 1, 2 lub 3 dachy.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Kryteria wyboru oferty: cena 90 %, udzielona gwarancja 10 %.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

- nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,

- zatrudniający co najmniej dwóch pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania robót dekarskich (świadectwa, dyplomy, zaświadczenia),

- zatrudniający osobę posiadającą uprawnienia budowlane,

- dysponujący co najmniej jednym środkiem transportu do przewozu materiałów,

- którzy wykonają co najmniej 60 % zamówienia (tj. pokrycie połaci dachowej) siłami własnymi,
- którzy w okresie ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej 3 zamówienia w zakresie zbliżonym do objętego niniejszym zamówieniem i przedstawią referencje od min. 3 zamawiającychZamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGKiM Police, ul. Bankowa 18.

Termin składania ofert upływa 25.04.2008r. o godz. 9,00


Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGKiM Police, sala konferencyjna, pok. 301 w dniu 25.04.2008r. o godz.10 00

SIWZ

Zał nr 1

Zał nr 2a Odrzańska 13 Zał nr 2b Westerplatte 22 Zał nr 2c Westerplatte 26-28-30

Zał nr 3a Odrzańska 13 str 1 Zał nr 3b Odrzańska 13 str2 Zał nr 3b Westerplatte 22 str 1 Zał nr 3b Westerplatte 22 str 2 Zał nr 3c Westerplatte 26-30 str 1 Zał nr 3c Westerplatte 26-30 str 2

Zał nr 4 umowa

Zał nr 5a Odrzanska 13 Zał nr 5b Westerplatte 22 Zał nr 5c Westerplatte 26-30

Zał nr 6a Odrzańska 13 Zał nr 6b Westerplatte 22 Zał nr 6c Westerplatte 26-30

Zał nr 7 a Odrzańska 13 Zał nr 7b Westerplatte 22 Zał nr 7c Westerplatte 26-30

Zał nr 8a Odrzańska 13 Zał nr 8b Westerplatte 22 Zał nr 8c Westerplatte 26-30

ZAł nr 9a Odrzańska 13 Zał nr 9b Westerplatte 22 ZAł nr 9c Westerplatte 26-30

Zał nr 10a Odrzańska 13 Zał nr 10b Westerplatte 26-30 Zał 10c Westerplatte 26-30

 

Załączniki

Powiadom znajomego