W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Wykonanie i wymiana starej stolarki drewnianej na nową z PCV
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający ZGKiM Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej 14.000 euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
INFORMACJA O WYBORZE OFERT Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 72-010 Police, ul. Bankowa 18, NIP 851-030-76-70 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę starej stolarki okiennej drewnianej nietypowej na nową z PCV w lokalach komunalnych, piwnicach i pomieszczeniach wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w Policach Boh. Westerplatte 1-7 – 23 szt, Grzybowa 29-37 – 39 szt, Grzybowa 46-48 – 27 szt, Odrzańska 16 – 5 szt, Robotnicza 19-29 – 71 szt. przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 28.04.2008. Oferty otrzymane – 3 oferty: 1.ZUPH „FRAMEX”, Stargard Szczec. 2.PPH „ATEST”, Szczecin, 3.„WINTECH” S.J., Police Kryteria wyboru ofert: 1. Najkorzystniejsza cena - 90 % 2. Gwarancja - 10 % Oferty nie podlegające odrzuceniu – cena ofertowa brutto, udzielona gwarancja: Oferta nr 1. - 54.887,15 zł, 60 miesięcy wykonawcy wykluczeni – 2, oferty odrzucone - 2: Oferta nr 2. - wykonawca nie spełnia warunków określonych w SIWZ Oferta nr 3. - wykonawca nie spełnia warunków określonych w SIWZ Ocena ważnych ofert - ilość punktów: Oferta nr 1. - 90,00 + 10,00 = 100,00 pkt. Wybrano ofertę zakładu: ZUPH FRAMEX, 73-110 Stargard Szczec, ul. Jugosłowiańska 7 za wynagrodzeniem ryczałtowym: 54.887,15 zł; gwarancja 60 miesięcy

                                                     P R Z E T A R G

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
72-010 Police, ul. Bankowa 18, tel. 091-4311351, 350, kom. 695395408


ogłasza przetarg nieograniczony


na wykonanie i wymianę
starej stolarki okiennej drewnianej nietypowej na nową z PCV


w lokalach komunalnych, piwnicach i pomieszczeniach wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w Policach
Boh. Westerplatte 1-7 – 23 szt, Grzybowa 29-37 – 39 szt,
Grzybowa 46-48 – 27 szt, Odrzańska 16 – 5 szt, Robotnicza 19-29 – 71 szt.Wymagany termin wykonania robót: do 10.07.2008 r.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej można uzyskać na stronie internetowej http://www.bip.police.pl (zakładka przetargi), w wersji drukowanej można otrzymać w siedzibie ZGKiM Police, pokój 310.Upoważnieni do udzielania informacji są: Krystyna Szydelska, Waldemar Haber.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium
w kwocie 1.100 zł (JEDEN TYSIĄC STO zł).


Termin związania ofertą - 30 dni.

Kryteria wyboru oferty: cena 90 %, udzielona gwarancja 10 %.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,

zatrudniający co najmniej dwóch pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania robót murarskich,

zatrudniający osobę posiadającą uprawnienia budowlane, która będzie kierować robotami,

dysponujący co najmniej jednym środkiem transportu do przewozu stolarki,

którzy w okresie ostatnich pięciu lat (lub w okresie krótszym, jeżeli okres działalności jest krótszy) zamontowali należycie co najmniej 100 szt. stolarki okiennej i przedstawią referencje od min. 3 zamawiających.Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGKiM Police, ul. Bankowa 18.

Termin składania ofert upływa w dniu 28.04.2008r. o godz. 9,00.


Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGKiM Police, sala konferencyjna, pok. 301 w dniu 28.04.2008r. o godz. 10,00.

Odpowiedź na zapytanie i uzup. SIWZ

SIWZ

Zał nr 1

zał nr 2a Zał nr 2b uzup zał nr 2c Zał nr 2d uzup Zał nr 2e uzup

Zał nr 3

Zał nr 4a

Zał nr 4b uzup

Zał nr 4c

Zał nr 4d uzup

Zał nr 4e uzup

Zał nr 5

Zał nr 6 uzup

Zał nr 7

Zał nr 8

Zał nr 9

Zał nr 10

Zał nr 11

 

 

Załączniki

Scan0001.tif tif, 1.07 MB
Scan0002.tif tif, 1.07 MB
Scan0005.tif tif, 1.07 MB
Scan0006.tif tif, 1.07 MB
Scan0011.tif tif, 1.07 MB
Scan0012.tif tif, 1.07 MB
Scan0013.tif tif, 1.07 MB
Scan0014.tif tif, 1.07 MB

Powiadom znajomego