W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Roboty dekarskie na budynkach mieszkalnych Bankowa 20, Bankowa 22
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający ZGKiM Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia pomiędzy 14.000 euro - 5.159.00 euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
I N F O R M A C J A O W Y B O R Z E O F E R T Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 72-010 Police, ul. Bankowa 18, NIP 851-030-76-70 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty dekarskie: Docieplenie połaci dachowej płytami styropianowymi, dwuwarstwowe krycie papą termozgrzewalną ca 450 m2 oraz przemurowanie 28 kominów ponad dachem z otynkowaniem wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. BANKOWEJ 20 w Policach Docieplenie połaci dachowej płytami styropianowymi, dwuwarstwowe krycie papą termozgrzewalną ca 450 m2 oraz przemurowanie 28 kominów ponad dachem z otynkowaniem wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. BANKOWEJ 22 w Policach przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 8.04.2008. Oferty otrzymane – po 6 ofert dla każdego zadania: 1.Zakład Dekarsko-Murarski Zdzisław Tundys, Police 2.Zakład Budowlany S.J. Jerzy i Roman Safanów, Rajkowo 3.Zakład Ogólnobudowlany Norbert Sil, Dębostrów 46 4.„JONDA”, Mierzyn 5.Zakład Rem-Budowlany „S&S” Sławomir Szyndler, Szczecin 6.FUH „REM-DACH”, Edward Siwicki, Szczecin Kryteria wyboru ofert: 1. Najkorzystniejsza cena - 90 % 2. Gwarancja - 10 % I. Część dot. budynku przy ul. BANKOWEJ 20 Oferty nie podlegające odrzuceniu – cena ofertowa brutto, udzielona gwarancja: Oferta nr 1. - 129.974,30 zł, 36 miesięcy Oferta nr 2. - 137.817,89 zł, 120 miesięcy Oferta nr 3. - 128.894,93 zł, 60 miesięcy Oferta nr 4. - 135.574,74 zł, 120 miesięcy Oferta nr 5. - 116.311,10 zł, 120 miesięcy Oferta nr 6. - 125.983,65 zł, 72 miesięcy Ocena ważnych ofert - ilość punktów: Oferta nr 5. - 90,00 + 10,00 = 100,00 pkt. Oferta nr 6. - 83,09 + 6,00 = 89,09 pkt. Oferta nr 4. - 77,21 + 10,00 = 83,77 pkt. Oferta nr 3. - 81,21 + 5,00 = 86,21 pkt. Oferta nr 2. - 75,96 + 10,00 = 85,96 pkt. Oferta nr 1. - 80,54 + 3,00 = 83,54 pkt. Wybrano ofertę zakładu: Zakład Remontowo-Budowlany „S&S” Sławomir Szyndler, 71-804 Szczecin, ul. Ogrodnicza 1a za wynagrodzeniem ryczałtowym: 116.311,10 zł, gwarancja 120 miesięcy II. Część dot. budynku przy ul. BANKOWEJ 22 Oferty nie podlegające odrzuceniu – cena ofertowa brutto, udzielona gwarancja: Oferta nr 1. - 129.974,30 zł, 36 miesięcy Oferta nr 2. - 137.817,89 zł, 120 miesięcy Oferta nr 3. - 128.894,93 zł, 60 miesięcy Oferta nr 4. - 138.668,09 zł, 120 miesięcy Oferta nr 5. - 116.311,10 zł, 120 miesięcy Oferta nr 6. - 125.983,65 zł, 72 miesięcy Ocena ważnych ofert - ilość punktów: Oferta nr 5. - 90,00 + 10,00 = 100,00 pkt. Oferta nr 6. - 83,09 + 6,00 = 89,09 pkt. Oferta nr 3. - 81,21 + 5,00 = 86,21 pkt. Oferta nr 2. - 75,96 + 10,00 = 85,96 pkt. Oferta nr 4. - 75,49 + 10,00 = 85,49 pkt. Oferta nr 1. - 80,54 + 3,00 = 83,54 pkt. Wybrano ofertę zakładu: Zakład Remontowo-Budowlany „S&S” Sławomir Szyndler, 71-804 Szczecin, ul. Ogrodnicza 1a za wynagrodzeniem ryczałtowym: 116.311,10 zł, gwarancja 120 miesięcy
  P R Z E T A R G
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
72-010 Police, ul. Bankowa 18, tel. 091-43-11-351, 695395408


ogłasza przetarg nieograniczony

na roboty dekarskie:

Docieplenie połaci dachowej płytami styropianowymi,
dwuwarstwowe krycie papą termozgrzewalną ca 450 m2
oraz przemurowanie 28 kominów ponad dachem z otynkowaniem
wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym
przy ul. BANKOWEJ 20 w Policach


Docieplenie połaci dachowej płytami styropianowymi,
dwuwarstwowe krycie papą termozgrzewalną ca 450 m2
oraz przemurowanie 28 kominów ponad dachem z otynkowaniem
wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym
przy ul. BANKOWEJ 22 w PolicachPożądany termin wykonania robót: do 15.07.2008 r.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej można uzyskać na stronie internetowej http://www.bip.police.pl, w wersji drukowanej można otrzymać w siedzibie ZGKiM Police, pokój 310.Upoważnieni do udzielania informacji są: Krystyna Szydelska, Waldemar Haber.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium:
a) BANKOWA 20 2.200 zł (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE zł).
 b) BANKOWA 22 2.200 zł (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE zł).


Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub 2 dachy.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Kryteria wyboru oferty: cena 90 %, udzielona gwarancja 10 %.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

- nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Pzp,

- spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,

- zatrudniający co najmniej dwóch pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania robót dekarskich (świadectwa, dyplomy, zaświadczenia),

- zatrudniający osobę posiadającą uprawnienia budowlane,

- dysponujący co najmniej jednym środkiem transportu do przewozu materiałów,

- którzy wykonają co najmniej 60 % zamówienia (tj. pokrycie połaci dachowej) siłami własnymi,
- którzy w okresie ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej 3 zamówienia w zakresie zbliżonym do objętego niniejszym zamówieniem (pokrycia z papy termozgrzewalnej) i przedstawią referencje od min. 3 zamawiającychZamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGKiM Police, ul. Bankowa 18.

Termin składania ofert upływa w 08.04.2008r. o godz. 9,00.


Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGKiM Police, sala konferencyjna, pok. 301 w dniu 08.04.2008r. o godz. 10,00.

zał. nr 1
zał. nr 2a
zał. nr 2b
zał. 3a 1 str.
zał. nr 3b
zał. nr 4
zał. nr 5a
zał. nr 5b
zał. nr 6
zał. nr 7
zał. nr 8a
zał. nr 8b
zał. nr 9a
zał. nr 9b
zał. nr 10a
zał. nr 10b
SIWZ
 

Załączniki

Scan0002.tif tif, 1.07 MB
Scan0003.tif tif, 1.07 MB
Scan0004.tif tif, 1.07 MB
Scan0001.tif tif, 1.07 MB

Powiadom znajomego