W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Docieplenie budynków Robotnicza 1-9, Robotnicza 19-29
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający ZGKiM Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej 14.000 euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Police, 30.07.2008 I N F O R M A C J A O W Y B O R Z E O F E R T Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 72-010 Police, ul. Bankowa 18, NIP 851-030-76-70 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: DOCIEPLENIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH wraz z robotami towarzyszącymi w Policach przy ul: ROBOTNICZEJ 1-3-5-7-9 i ROBOTNICZEJ 19-21-23-25-27-29 przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 28.07.2008. Kryteria wyboru ofert: 1. Najkorzystniejsza cena - 90 % 2. Gwarancja - 10 % I. Część dot. budynku przy ul. ROBOTNICZEJ 1-9 Oferty otrzymane – 6 ofert: 1. „BAUTECHNIK”, Szczecin, 3. Zakład Ogólnobud. Instalacje i Pomiary El. Zygmunt Majewski, Stargard Szczec, 4. Pomorskie Prac. Konserwatorskie, Szczecin, 5. Usługi Rem-Bud. i Montażowe „BUD-MAR” Police, 6. Usługi Budowlane POL-BUD, Wiesław Łokucjewski, Police, 7. Zakład Ogólnobudowlany i Transport, Mirosław Wal, Szczecin. Oferty odrzucone: - Oferty nie podlegające odrzuceniu – cena ofertowa brutto, udzielona gwarancja: Oferta nr 1. - 393.658,94 zł, 60 miesięcy Oferta nr 3. - 304.421,07 zł, 120 miesięcy Oferta nr 4. - 328.359,43 zł, 60 miesięcy Oferta nr 5. - 294.825,18 zł, 120 miesięcy Oferta nr 6. - 290.585,43 zł, 120 miesięcy Oferta nr 7. - 280.528,66 zł, 120 miesięcy Ocena ważnych ofert - ilość punktów: Oferta nr 7. - 90,00 + 10,00 = 100,00 pkt. Oferta nr 6. - 86,89 + 10,00 = 96,89 pkt. Oferta nr 5. - 85,64 + 10,00 = 95,64 pkt. Oferta nr 3. - 82,94 + 10,00 = 92,94 pkt. Oferta nr 4. - 76,89 + 5,00 = 81,99 pkt. Oferta nr 1. - 64,14 + 5,00 = 69,14 pkt. Wybrano ofertę zakładu: Zakład Ogólnobudowlany i Transport, Mirosław Wal , 71-696 Szczecin, ul. Szczygli Zaułek 8/4 za wynagrodzeniem ryczałtowym: 280.528,66 zł, gwarancja 120 miesięcy II. Część dot. budynku przy ul. ROBOTNICZEJ 19-29 Oferty otrzymane – 7 ofert: 1. „BAUTECHNIK”, Szczecin, 2. J.L. GÓRSCY, Rajkowo, 3. Zakład Ogólnobud. Instalacje i Pomiary El. Zygmunt Majewski, Stargard Szczec, 4. Pomorskie Prac. Konserwatorskie, Szczecin, 5. Usługi Rem-Bud. i Montażowe „BUD-MAR” Police, 6. Usługi Budowlane POL-BUD, Wiesław Łokucjewski, Police, 7. Zakład Ogólnobudowlany i Transport, Mirosław Wal, Szczecin. Oferty odrzucone: - Oferty nie podlegające odrzuceniu – cena ofertowa brutto, udzielona gwarancja: Oferta nr 1. - 403.242,03 zł, 60 miesięcy Oferta nr 2. - 306.517,55 zł, 120 miesięcy Oferta nr 3. - 339.765,07 zł, 120 miesięcy Oferta nr 4. - 373.802,41 zł, 60 miesięcy Oferta nr 5. - 319.940,50 zł, 120 miesięcy Oferta nr 6. - 314.527,72 zł, 120 miesięcy Oferta nr 7. - 303.732,33 zł, 120 miesięcy Ocena ważnych ofert - ilość punktów: Oferta nr 7. - 90,00 + 10,00 = 100,00 pkt. Oferta nr 2. - 89,18 + 10,00 = 99,18 pkt. Oferta nr 6. - 86,91 + 10,00 = 96,91 pkt. Oferta nr 5. - 85,44 + 10,00 = 95,44 pkt. Oferta nr 3. - 80,46 + 10,00 = 90,46 pkt. Oferta nr 4. - 73,13 + 5,00 = 78,13 pkt. Oferta nr 1. - 67,79 + 5,00 = 72,79 pkt. Wybrano ofertę zakładu: Zakład Ogólnobudowlany i Transport, Mirosław Wal , 71-696 Szczecin, ul. Szczygli Zaułek 8/4 za wynagrodzeniem ryczałtowym: 303.732,33 zł, gwarancja 120 miesięcy

                               P R Z E T A R G

              Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 72-010 Police, ul. Bankowa 18, tel. 091-43-11-351, 350, kom. 0695395408


                      ogłasza przetarg nieograniczony


                           na roboty budowlane:


DOCIEPLENIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
wraz z robotami towarzyszącymi w Policach przy ul.:
ROBOTNICZA 1-3-5-7-9, ROBOTNICZA 19-21-23-25-27-29Wymagany termin wykonania robót: do 30.10.2008 r.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej można uzyskać na stronie internetowej http://www.zgkim.police.pl, w wersji drukowanej można otrzymać w siedzibie ZGKiM Police, pokój 310.


Upoważnieni do udzielania informacji są: Krystyna Szydelska, Waldemar Haber.


Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium:
a) ROBOTNICZA 1-9 5.000 zł (pięć tysięcy zł). b) ROBOTNICZA 19-29 5.200 zł (pięć tysięcy dwieście zł).Wykonawca może złożyć ofertę na 1 budynek lub na 2 budynki.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Kryteria wyboru oferty: cena 90 %, udzielona gwarancja 10 %.


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,

zatrudniający osobę posiadającą uprawnienia budowlane i należącą do izby IB, która będzie kierować robotami,

zatrudniający co najmniej dwóch pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania robót budowlanych,

którzy dysponują rusztowaniami min. 500 m2,

którzy w okresie ostatnich pięciu lat wykonali należycie co najmniej 3 zamówienia zbliżone do obecnego zamówienia (docieplenie i kolorystyka min. 3 budynków) i przedstawią referencje od min. 2 zamawiających.


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGKiM Police, ul. Bankowa 18.

Termin składania ofert upływa w dniu 28.07.2008r. o godz. 9,00.


Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGKiM Police, sala konferencyjna, pok. 301 w dniu 28.07.2008r. o godz. 10,00.


SIWZ

Zał nr 1

Zał nr 2a   Zał nr 2b

Zał nr 3a    

Zał nr 3b   

Zał nr 4

Zał nr 5a   Zał nr 5b

Zał nr 6

Zał nr 7

Zał nr 8a   Zał nr 8b

Zał nr 9a   Zał nr 9b

Zał nr 10a  Zał nr 10b

Robotnicza 1-9 str 1 Rob 1-9 str 2 { 11b}

Robotnicza 19-29 str1 Rob 19-29 str 2 Rob 19-29 str 3

R odp na pytanie 

Załączniki

Scan0027.tif tif, 1.07 MB
Scan0028.tif tif, 1.07 MB
Scan0029.tif tif, 1.07 MB
Scan0030.tif tif, 1.07 MB
Scan0031.tif tif, 1.07 MB
Scan0032.tif tif, 1.07 MB

Powiadom znajomego