W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Dowód Osobisty

DOWÓD OSOBISTY

WNIOSEK PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DWUSTRONNIE
(NA JEDNEJ KARTCE)

 

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 816)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania 
i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1865)

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.2019 r. 
w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019, poz. 400)

WYMAGANE DOKUMENTY :

Możesz się umówić dzwoniąc pod nr:  91 431 18 11 lub 91 431 18 12 

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ W ORGANIE DOWOLNEJ GMINY NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go obustronnie na kartce A4 i podpisz. 

WNIOSEK NA DOWÓD OSOBISTY SKŁADA:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.   W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek, składa rodzic, opiekun lub kurator.

3. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. 

PAMIĘTAJ, ŻE OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 5 ROK ŻYCIA, MUSZĄ BYĆ OBECNE W URZĘDZIE, PODCZAS SKŁADANIA WNIOSKU O DOWÓD DLA NICH.

 

DO WNIOSKU ZAŁĄCZ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. kolorową fotografię, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach 35x45mm, w pozycji frontalnej,
2. dotychczasowy dowód osobisty a w przypadku jego braku, ważny paszport (dot. osób, które go posiadają),
3. dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość - w przypadku osób, które otrzymały polskie obywatelstwo.     

MUSISZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WYDANIE NOWEGO DOWODU OSOBISTEGO JEŻELI:
1. ubiegasz się o pierwszy dowód i mieszkasz w Polsce – nie wcześniej niż 30 dni przed uzyskaniem pełnoletności,
2. termin ważności Twojego dowodu mija za 30 dni,
3. zmieniłeś dane zawarte w dowodzie,
4. zmieniłeś wygląd powodujący problem w rozpoznaniu,
5. utraciłeś dokument lub uszkodziłeś w stopniu powodującym problem w ustaleniu czy dokument potwierdza Twoją tożsamość,
6. uprawdopodobnisz podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania Twoich danych, w tym serii i numeru dowodu osobistego.

MOŻESZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WYDANIE NOWEGO DOWODU OSOBISTEGO JEŻELI:
1. chcesz wymienić dowód bez warstwy elektronicznej,
2. upłynął termin zawieszenia dowodu,
3. w dowodzie brakuje certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego
4. nie masz możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu Osobistego,
5. nie posiadasz w warstwie elektronicznej odcisków palców.

KIEDY MOŻESZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK POZA URZĘDEM GMINY.

Jeżeli nie możesz złożyć wniosku w urzędzie z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody skontaktuj się 
z urzędem. Po uprawdopodobnieniu przez Ciebie zaistniałego przypadku pracownik przyjmie wniosek w miejscu Twojego pobytu (jeśli przebywasz na terenie powiatu polickiego), chyba że okoliczności nie pozwolą na przyjęcie tego wniosku.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Złożenie wniosku i odbiór dowodu osobistego, możesz dokonać W Urzędzie Miejskim we Policach  przy ul. Stefana Batorego 3, po wcześniejszym umówieniu wizyty. 

Możesz się umówić dzwoniąc pod nr:  91 431 18 11 lub 91 431 18 12.


OPŁATY:

Dowód osobisty jest bezpłatny.       

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:
1. co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
2. niezwłocznie w przypadku:
- zmiany Twoich danych zawartych w dowodzie osobistym (na przykład zmiany nazwiska),
- utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
- jeśli doszło do takiej  zmiany Twojego wyglądu, która utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie Cię (na przykład: operacja plastyczna twarzy).

Jeżeli zmiana Twojego adresu zameldowania nastąpiła po 1 marca 2015 r., to zgodnie z przepisami  nowej ustawy o dowodach osobistych, nie ma podstaw do jego wymiany. Na dowód czekasz maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym Cię poinformujemy.
ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

1. Dowód osobisty odbierasz osobiście w siedzibie organu gminy, w którym złożyłeś wniosek.
2. Dowód osobisty dla dziecka w wieku poniżej lat 12 odbiera rodzic,
3. Dowód osobisty dla dziecka w wieku od 12 do 13 lat odbiera rodzic, opiekun, ale dziecko musi być obecne przy odbiorze, aby sprawdzić zgodność odcisków palców,
4. Dowód osobisty dla dziecka w wieku od 13 roku życia odbiera rodzic, opiekun. Dziecko musi być obecne przy odbiorze aby sprawdzić zgodność odcisków palców, nadać PIN-y. Dowód może samodzielnie odebrać dziecko.
5. Dowód osobisty dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej odbiera opiekun, który złożył wniosek. Posiadacz dowodu musi być obecny przy odbiorze dowodu,
6. Dowód osobisty dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej odbiera samodzielnie ta osoba.
7. Jeśli wniosek złożyłeś w miejscu pobytu to dowód osobisty możesz odebrać osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego upoważnienie szczególne do odbioru (w upoważnieniu musi być wpisana konkretna czynność czyli upoważnienie do odbioru dowodu osobistego).
8. Jeśli wniosek złożyłeś w urzędzie, ale nie możesz osobiście go odebrać z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku - powiadom nas. Twój dowód osobisty będzie mógł odebrać pełnomocnik posiadający upoważnienie szczególne do odbioru (w upoważnieniu musi być wpisana konkretna czynność czyli upoważnienie do odbioru dowodu osobistego). Jeśli wyrazisz wolę ustalenia przy odbiorze kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego, zapewnimy Ci odbiór dowodu i ustalenie kodów w miejscu Twojego pobytu (na terenie gminy Police).
9. Gdy odbierasz nowy dowód osobisty musisz okazać swój aktualnie posiadany dowód, a jeśli odbierasz dowód dla osoby, o której mowa w pkt 2-6 to również dotychczasowy dowód tej osoby, w celu jego unieważnienia, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
10. Jeżeli dziecko poniżej 5 roku życia nie było obecne przy złożeniu wniosku, a w chwili odbioru dokumentu ma ukończone 5 lat, to musi być obecne przy odbiorze dokumentu.

DOWÓD MUSISZ ODEBRAĆ OSOBIŚCIE. 

Zabierz dotychczasowy dowód osobisty, jeśli go nie miałeś lub utraciłeś -aktualny paszport (jeśli go posiadasz).

Dowód dziecka poniżej 13. roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej odbiera rodzic, opiekun lub kurator przedkładając swój dowód osobisty, dotychczasowy dowód osobisty dziecka lub podopiecznego bądź jego aktualny paszport (jeśli go posiada).


Dowód osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia, osoby częściowo ubezwłasnowolnione) może odebrać osoba, dla której ten dowód wydano, rodzic, opiekun albo kurator. 

Jeśli ze względu na zły stan zdrowia lub inny ważny powód, wniosek został przyjęty poza urzędem (na przykład w twoim domu), dowód może odebrać za Ciebie pełnomocnik lub zostanie ci on dostarczony do domu przez urzędnika. W szczególnych, udokumentowanych sytuacjach, kiedy wystąpi nie dająca się pokonać przeszkoda w osobistym odbiorze dowodu, można udzielić pełnomocnictwa do tej czynności. Przy odbiorze dowodu osobistego musisz przedłożyć swój  dotychczasowy dowód osobisty (zostanie unieważniony w chwili odbioru nowego dokumentu) lub dokument potwierdzający legalność pobytu - jeśli jesteś osobą, która nabyła obywatelstwo polskie (dokument ten trzeba zwrócić przy odbiorze dowodu osobistego).

Tu sprawdzisz, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru: https://obywatel.gov.plpod linkiem : https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-dowod-osobisty-jest-gotowyPrzygotuj numer wniosku. Znajdziesz go na potwierdzeniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego - pkt. 1

 

WARSTWA ELEKTRONICZNA 

Dowód wydawany po 7 listopada 2021 roku (e-dowód)

W e-dowodzie znajdziesz następujące dane na swój temat:

imię lub imiona i nazwisko,
nazwisko rodowe,
imiona swoich rodziców,
datę i miejsce urodzenia,
płeć,
zdjęcie,
podpis (jeżeli masz ukończone 12 lat, chyba że nie możesz złożyć podpisu),
numer PESEL,
obywatelstwo.
W e-dowodzie są też następujące informacje na temat samego dokumentu:

jego seria i numer,
data wydania,
data ważności,
kto go wydał,
numer CAN.
CAN — numer zapisany na awersie oraz rewersie (jako kod kreskowy) e-dowodu. Musisz go podać, by korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Chroni też twój e-dowód, by osoba niepowołana zdalnie nie odczytała twoich danych z warstwy elektronicznej dowodu.

E-dowód (w warstwie elektronicznej) dodatkowo zawiera dane:

powtórzone twoje dane i dane dowodu zapisane w postaci elektronicznej (z wyjątkiem numeru CAN),
odciski palców (jeżeli masz ukończone 12 lat),
aplikację ICAO, która pozwala odprawić się automatycznie, gdy przekraczasz granice państwa,
miejsce na certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego,
certyfikaty, które pozwalają: 
- uwierzytelnić się w usługach online, na przykład zalogować na portalu  ePUAP, 
- podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym, 
- potwierdzić swoją obecność.

Dowód wydawany od 4 marca 2019 roku do 6 listopada 2021 roku (e-dowód)

W dowodzie osobistym znajdziesz te same dane na swój temat, co w e-dowodzie wydawanym po 7 listopada 2021 roku. NIE znajdziesz w nim jedynie podpisu. Warstwa elektroniczna tego dokumentu nie zawiera odcisków palców.

W dowodzie osobistym znajdziesz te same dane dotyczące dokumentu, co w e-dowodzie wydawanym po 7 listopada 2021 roku.

Dowód wydany od 1 marca 2015 do 3 marca 2019 roku

W dowodzie osobistym znajdziesz te same dane na swój temat, co w e-dowodzie. 

W dowodzie osobistym znajdziesz te same dane dotyczące dokumentu, co w e-dowodzie.

To nie jest e-dowód, nie znajdziesz w nim zatem numeru CAN, który wykorzystujesz, by nawiązać bezpieczne połączenie z elektroniczną warstwą dokumentu. Dowód ten nie zawiera odcisków palców. 

Dowód wydany do 28 lutego 2015 roku

W dowodzie osobistym znajdziesz te same dane na swój temat, co w e-dowodzie. 

A dodatkowo następujące informacje:

wzrost, 
kolor oczu, 
wzór podpisu, 
adres zameldowania. 
Chociaż adres zameldowania jest na dowodzie osobistym, to nie potwierdza on zameldowania. 
Dlatego, jeśli się przeprowadzisz, nie musisz wymieniać dokumentu.

W dowodzie osobistym znajdziesz te same dane dotyczące dokumentu, co w e-dowodzie.
To nie jest e-dowód. NIE znajdziesz w nim zatem numeru CAN, który wykorzystujesz, by nawiązać bezpieczne połączenie z elektroniczną warstwą dokumentu. Dowód ten nie zawiera odcisków palców. 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane