W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Roboty zduńskie - postawienie 14 szt pieców kaflowych
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający ZGKiM w Policach
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej 14.000 euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o wyborze oferty umieszczone zostało jako załącznik pod ogłoszeniem przetargu

Police, dnia 4.05.2009


 
P R Z E T A R G

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
72-010 Police,  ul. Bankowa 18,  tel. 091-43-11-351, 350, kom. 0695395408
 
ogłasza przetarg nieograniczony


 na roboty zduńskie:
 
Postawienie 14 szt  pieców kaflowych
w mieszkaniach lokatorskich administrowanych przez ZGKiM Police
CPV 45.26.26.30-6
 


Wymagany termin wykonania robót:  do 31.08.2009 r.
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej można uzyskać na stronie internetowej http://www.zgkim.police.pl, w wersji drukowanej można otrzymać w siedzibie ZGKiM Police, pokój 310.
 
Upoważnieni do udzielania informacji są:  Joanna Roszak,  Waldemar Haber.
 
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie  wadium w wysokości  900 zł (dziewięćset zł).
 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
 
Termin związania ofertą - 30 dni.
 
Kryteria wyboru oferty:  cena   100 %. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
a) nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy                       Prawo zamówień publicznych,
b) spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,
c) dysponujący co najmniej dwoma pracownikami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania robót zduńskich,
d) dysponujący co najmniej jednym środkiem transportu do przewozu materiałów,
e) którzy wykonają całość zamówienia siłami własnymi,
f)  którzy w okresie ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej 50 pieców.
 
 
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGKiM Police, ul. Bankowa 18.

Termin składania ofert upływa w dniu  9.06.2009. o godz. 9,00.
 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.06.2009. o godz. 10,00 w siedzibie ZGKiM Police, sala konferencyjna - pokój 301.
 

Nr ogłoszenia w BZP   131850  -2009.         
 
 
 

SIWZ

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10


 wybór oferty

Załączniki

Powiadom znajomego