W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Roboty dekarskie Grunwaldzka 8
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający ZGKiM Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej 14.000 euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Police, dnia 24.04.2008r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 72 – 010 Police, ul. Bankowa 18, NIP 851-030-76-70 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Roboty dekarskie na budynku mieszkalnym ul. Grunwaldzka 8 w Policach przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 21.04.2008 r. Oferty otrzymane – 1.MAGNUM – SERWIS Sp. z o.o ul. Romera 14 71- 246 Szczecin 2.Zakład Dekarsko – Murarski Zdzisław Tundys ul. Piaskowa 110/2 72 – 010 Police 3.Fiirma Usługowo Handlowa REM – DACH Edward Siwicki ul. Częstochowska 2/2 70-121 Szczecin Kryteria wyboru ofert : 1. Cena ryczałtowa – brutto 90 % 2. Gwarancja 10 % nr oferty Oferty nie podlegające odrzuceniu Ocena ważnych ofert – ilość punktów cena ryczałtowa brutto gwarancja cena ryczałtowa gwarancja 1 53.505,70 120 m-cy 65,61 10,0 2 39.005,74 60 m-cy 90,00 5,0 3 45.570,95 60 m-cy 77,03 5,0 Wybrano ofertę zakładu : nr 2 Zakład Dekarsko – Murarski Zdzisław Tundys ul. Piaskowa 110/2 72 – 010 Police za wynagrodzeniem ryczałtowym : Wartość netto 36.453,96 + 7 % podatek VAT = 39.005,74 zł Gwarancja na wykonanie prac 60 miesięcy , Termin wykonania 15.07.2008 r.

                                      P R Z E T A R G

                      Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
72-010 Police, ul. Bankowa 18, tel. 091-43-11-390, 695395408


ogłasza przetarg nieograniczony


na roboty dekarskie:


ul. Grunwaldzka 8 w Policach


Remont pokrycia dachu ( dach płaski papowy i mansard kryty dachówką )z wymianą dachówki na nową karpiówkę ceramiczną ca 58,70 m2 i papą termozgrzewalną 129,67 m2
wraz z robotami towarzyszącymi

Pożądany termin wykonania robót: do 15.07.2008 r.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej można uzyskać na stronie internetowej http://www.bip.police.pl w wersji drukowanej można otrzymać w siedzibie ZGKiM Police, pokój 310.Upoważnieni do udzielania informacji są: Janina Flakiewicz, Waldemar Haber.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: 1.300,- zł (jeden tysiąc trzysta zł).Termin związania ofertą - 30 dni.

Kryteria wyboru oferty: cena 90 %, udzielona gwarancja 10 %.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

- nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,

- zatrudniający co najmniej dwóch pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania robót dekarskich (świadectwa, dyplomy, zaświadczenia),

- zatrudniający osobę posiadającą uprawnienia budowlane,

- dysponujący co najmniej jednym środkiem transportu do przewozu materiałów,

- którzy wykonają co najmniej 60 % zamówienia (tj. pokrycie połaci dachowej) siłami własnymi,

- którzy w okresie ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej 3 zamówienia w zakresie zbliżonym do objętego niniejszym zamówieniem i przedstawią referencje od min. 3 zamawiających


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGKiM Police, ul. Bankowa 18.

Termin składania ofert upływa w 21.04.2008r. o godz. 9,oo.


Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGKiM Police, sala konferencyjna, pok. 301 w dniu 21.04.2008r. o godz. 10,oo.

SIWZ

zał. nr 1

zał. nr 2

zał.nr 3 - I strona   zał. 3 II strona

zał. nr 4

zał. nr 5

zał nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10

 

 

Załączniki

Scan0001.tif tif, 3.73 MB
Scan0002.tif tif, 3.82 MB

Powiadom znajomego