W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Usługi transportowe
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający ZGKiM Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia usługi do 206.000 EURO
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
I N F O R M A C J A O W Y B O R Z E O F E R T Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 72-010 Police, ul. Bankowa 18, NIP 851-030-76-70 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na USŁUGI TRANSPORTOWE dla poszczególnych działów ZGKiM (Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) w okresie 24 miesięcy przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 20.03.2008. I. Część dotycząca usług transportowych Nr 1 dla działów TOB i OUK Oferty otrzymane – 3: 1.Usługi Transportowe „A&K”, Szczecin 2.Transport Ciężarowy i Roboty Ziemne Piotr Ładak, Kołbaskowo 3.„WĘGLOZBYT” Grzegorz Malinowski, Przęsocin Kryteria wyboru ofert: Najkorzystniejsza cena - 100 % Oferty nie podlegające odrzuceniu – cena ofertowa brutto, udzielona gwarancja: Oferta nr 1. - 25,00 zł/godz Oferta nr 2. - 58,56 zł/godz Oferta nr 3. - 35,00 zł/godz Ocena ważnych ofert - ilość punktów: Oferta nr 1. - 100,00 pkt. Oferta nr 3. - 71,43 pkt. Oferta nr 2. - 42,58 pkt. Wybrano ofertę zakładu: Usługi Transportowe „A&K”, 71-436 Szczecin, ul. Niemierzyńska 10/30 za wynagrodzeniem ryczałtowym wg stawki 25,00 zł/godz II. Część dotycząca usług transportowych Nr 2 dla działu TOB Oferty otrzymane – 0: Na przetarg nie wpłynęła żadna oferta – przetarg w części dla transportu NR 2 zostaje unieważniony. III. Część dotycząca usług transportowych Nr 3 dla działów TOB i zaop. Oferty otrzymane – 2: 1.Usługi Transportowe „EDI”, Police 2.„WĘGLOZBYT” Grzegorz Malinowski, Przęsocin Kryteria wyboru ofert: Najkorzystniejsza cena - 100 % Oferty nie podlegające odrzuceniu – cena ofertowa brutto, udzielona gwarancja: Oferta nr 4. - 45,00 zł/godz Oferta nr 5. - 29,70 zł/godz Ocena ważnych ofert - ilość punktów: Oferta nr 5. - 100,00 pkt. Oferta nr 4. - 66,00 pkt. Wybrano ofertę zakładu: „WĘGLOZBYT”, Grzegorz Malinowski 72-010 Police, Przęsocin, ul. Szczecińska 56 za wynagrodzeniem ryczałtowym wg stawki 29,70 zł/godz IV. Część dotycząca usług transportowych Nr 4 dla działu TOB. Oferty otrzymane – 1: 6.Towarowy Transport Drogowy „BARTEK”, Police Oferty nie podlegające odrzuceniu – cena ofertowa brutto, udzielona gwarancja: Oferta nr 6. - 42,00 zł/godz Ocena ważnych ofert - ilość punktów: Oferta nr 6. - 100,00 pkt. Wybrano ofertę zakładu: Towarowy Transport Drogowy „BARTEK”, Danuta Plaskota 72-009 Police, ul. Roweckiego 80/1 za wynagrodzeniem ryczałtowym wg stawki 42,00 zł/godz V. Część dotycząca usług transportowych Nr 5 dla działu adm.-gosp. Oferty otrzymane – 1: 7.Transport Drogowy „ANIA”, Police Oferty nie podlegające odrzuceniu – cena ofertowa brutto, udzielona gwarancja: Oferta nr 7. - 29,00 zł/godz Ocena ważnych ofert - ilość punktów: Oferta nr 7. - 100,00 pkt. Wybrano ofertę zakładu: Transport Drogowy „ANIA”, Bronisława Malinowska 72-010 Police, ul. Bankowa 35/5 za wynagrodzeniem ryczałtowym wg stawki 29,00 zł/godz VI. Część dotycząca usług transportowych Nr 6 dla działu OUK Oferty otrzymane – 1: 8.Usługi Transportowe, Mirosław Hlek, Przęsocin Oferty nie podlegające odrzuceniu – cena ofertowa brutto, udzielona gwarancja: Oferta nr 8. - 34,00 zł/godz Ocena ważnych ofert - ilość punktów: Oferta nr 8. - 100,00 pkt. Wybrano ofertę zakładu: Usługi Transportowe, Mirosław Hlek 72-010 Police, Przęsocin, ul. Centralna 14 za wynagrodzeniem ryczałtowym wg stawki 34,00 zł/godz VII. Część dotycząca usług transportowych Nr 7 dla działu OUK Oferty otrzymane – 2: 9.„BART-POL” , Szczecin 10. Transport Towarowy Józef Wiśniewski, Police Oferty odrzucone – 1: Oferta nr 9. - nie spełnia warunków określonych w SIWZ. Oferty nie podlegające odrzuceniu – cena ofertowa brutto, udzielona gwarancja: Oferta nr 10. - 55,00 zł/godz Ocena ważnych ofert - ilość punktów: Oferta nr 10. - 100,00 pkt. Wybrano ofertę zakładu: Transport Towarowy Józef Wiśniewski 72-009 Police, ul. Wyszyńskiego 22/20 za wynagrodzeniem ryczałtowym wg stawki 55,00 zł/godz

                                          P R Z E T A R G

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
72-010 Police, ul. Bankowa 18, tel. 091-4311351, 350, kom. 695395408


ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 206.000 euro


                                  na świadczenie usług transportowych
                                          dla poszczególnych działów ZGKiM Police
Termin wykonywania usług 24 miesiące: 1.04.2008–31.03.2010.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej można uzyskać na stronie internetowej http://www.police.pl/przetargi_zgkim.html, w wersji drukowanej w siedzibie ZGKiM Police, pokój 310.


Upoważniona do udzielania informacji jest: Krystyna Szydelska.


Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.


Termin związania ofertą - 30 dni.


Kryteria wyboru oferty: cena 100 %.


Zamawiający odstępuje od pobierania wadium.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

- nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,

- spełniający wymagania Zamawiającego określone w SIWZ,

- którzy w okresie ostatnich trzech lat wykonali co najmniej 1 zamówienie w zakresie zbliżonym do niniejszego zamówienia, potwierdzone referencją.


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGKiM Police, ul. Bankowa 18.

Termin składania ofert upływa w dniu 20.03.2008. o godz. 9,00.


Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2008. o godz. 10,00

w siedzibie ZGKiM Police, sala konferencyjna - pokój 301.


zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7 

Załączniki

Powiadom znajomego