W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Wykonanie i wymiana stolarki w budynku Piłsudskiego 12-12c
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający ZGKiM Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej 14.000 euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
I N F O R M A C J A O W Y B O R Z E O F E R T Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 72-010 Police, ul. Bankowa 18, NIP 851-030-76-70 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę starej stolarki okiennej drewnianej nietypowej na nową z PCV w lokalach komunalnych i pomieszczeniach wspólnych w budynku mieszkalnym w Policach Piłsudskiego 12-12a-12b-12c - 110 szt. przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 27.03.2008. Oferty otrzymane – 6 ofert: 1.PPB Bogdan Dziemidowicz, Stargard Szczec, 2.PPHU „NOWAK”, Recz, 3.PPHU „FEST”, Szczecin, 4.„HSJ” Sp. z o.o., Derkacz 44, 5.PPH „ATEST”, Szczecin, 6.ZUPH „FRAMEX”, Stargard Szczec. Kryteria wyboru ofert: 1. Najkorzystniejsza cena - 90 % 2. Gwarancja - 10 % Oferty nie podlegające odrzuceniu – cena ofertowa brutto, udzielona gwarancja: Oferta nr 1. - 74.193,80 zł, 60 miesięcy Oferta nr 3. - 95.779,32 zł, 120 miesięcy Oferta nr 4. - 92.050,14 zł, 120 miesięcy Oferta nr 6. - 76.366,01 zł, 60 miesięcy Oferty odrzucone, wykonawcy wykluczeni - 2: Oferta nr 2 - wykonawca nie spełnia warunków określonych w SIWZ Oferta nr 5. - wykonawca nie spełnia warunków określonych w SIWZ Ocena ważnych ofert - ilość punktów: Oferta nr 1. - 90,00 + 5,00 = 95,00 pkt. Oferta nr 6. - 87,44 + 5,00 = 92,44 pkt. Oferta nr 4. - 72,54 + 10,00 = 82,54 pkt. Oferta nr 3. - 69,72 + 10,00 = 79,72 pkt. Wybrano ofertę zakładu: PPB Bogdan Dziemidowicz, 73-110 Stargard Szczec, ul. Podleśna 5 za wynagrodzeniem ryczałtowym: 74.193,80 zł, gwarancja 60 miesięcy

                                                     P R Z E T A R G

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
72-010 Police, ul. Bankowa 18, tel. 091-4311351, 350, kom. 695395408


ogłasza przetarg nieograniczony


                                        na wykonanie i wymianę
             starej stolarki okiennej drewnianej nietypowej na nową z PCV

w lokalach komunalnych i pomieszczeniach wspólnych w budynku mieszkalnym w Policach, ul. Piłsudskiego 12-12a-12b-12c - 110 szt.


Wymagany termin wykonania robót: do 16.06.2008 r.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej można uzyskać na stronie internetowej http://www.police.pl/przetargi_zgkim.html, w wersji drukowanej można otrzymać w siedzibie ZGKiM Police, pokój 310.


Upoważnieni do udzielania informacji są: Krystyna Szydelska, Waldemar Haber.


Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium
w kwocie 1.500 zł (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET zł).

Termin związania ofertą - 30 dni.

Kryteria wyboru oferty: cena 90 %, udzielona gwarancja 10 %.


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

- nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,

- zatrudniający co najmniej dwóch pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania robót murarskich,

- zatrudniający osobę posiadającą uprawnienia budowlane, która będzie kierować robotami,

- dysponujący co najmniej jednym środkiem transportu do przewozu stolarki,

- którzy w okresie ostatnich pięciu lat (lub w okresie krótszym, jeżeli okres działalności jest krótszy) zamontowali należycie co najmniej 100 szt. stolarki okiennej i przedstawią referencje od min. 3 zamawiających.


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGKiM Police, ul. Bankowa 18.

Termin składania ofert upływa w dniu 27.03.2008r. o godz. 8,00.


Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGKiM Police, sala konferencyjna, pok. 301 w dniu 27.03.2008r. o godz. 8,30.

zał. nr 1

zał. nr 2a

zał. nr 2b

zał. nr 3 str 1

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10

zał. nr 11

SIWZ


 

Załączniki

Scan0017.tif tif, 1.07 MB

Powiadom znajomego