W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Stawki, terminy, deklaracje o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 2019 r.

STAWKI, TERMINY, DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 2019R.


Podstawa prawna:
Art. 6n ust. 1 oraz art. 6 q Ustawy z dnia 13 września 1996 r. – o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.),

Wymagane dokumenty:

- deklaracja od 1 czerwca 2019 r.

- deklaracja za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 maja 2019 r.


Termin składania deklaracji:

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Polic określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Miejsce składania deklaracji:  pokój 3A

Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku śmierci mieszkańca, można  złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.


Stawki:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Police naliczana jest w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Od czerwca 2019r. wynosi odpowiednio:

- 20 zł od osoby w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;

- 40 zł od osoby w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny.

Powyższą opłatę należy uiszczać do 20 – go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Każdemu z właścicieli nieruchomości nadany jest indywidualny numer konta bankowego, odrębny dla każdej nieruchomości, na którą złożono deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do momentu otrzymania indywidualnego konta, opłatę należy uiszczać bez zmian na obecne konto Gminy:

Bank Pekao SA II O/Szczecin ul. Bogurodzicy 5, 70-400 Szczecin

57 1240 3927 1111 0010 6013 0193

Indywidualny numer konta bankowego jest na bieżąco dostarczany kurierem i operatorem pocztowym. Można go również pobrać w pok. 3A (Wydział Gospodarki Odpadami) w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3.

 

Opłata Skarbowa- pełnomocnictwo:

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą składać także pełnomocnicy właścicieli nieruchomości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od udzielenia pełnomocnictwa należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek:

Bank Pekao SA II O/Szczecin Nr 71 1240 3927 1111 0010 6012 9650 lub bezpośrednio
w punkcie kasowym znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3.

                                             WZÓR DEKLARACJI:

                      (do pobrania- wersje PDF, DOC)

Załączniki:

1. ZABUDOWA JEDNORODZINNA:


 2. ZABUDOWA WIELORODZINNA:


Powiadom znajomego