W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami bez tytułu prawnego.

Przedmiot opodatkowania stanowią:

 • grunty;
 • budynki lub ich części;
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawa opodatkowania:

 • dla gruntów - powierzchnia;
 • dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa;
 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniami - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania w ciągu roku podatkowego, w związku z:

 • nabyciem nieruchomości (na podstawie umowy darowizny, sprzedaży);
 • dzierżawą lub najmem nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub Gminy.

Wymagane dokumenty

 • akt notarialny albo inny dokument stwierdzający nabycie lub inny tytuł prawny
 • wypełniony formularz – druki dostępne na stronie Ministerstwa Finansów w poniższym linku:
  Druki obowiązujące w podatku od nieruchomości: IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3
  https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Informacja na podatek od nieruchomości jest przeznaczona dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości, posiadaczami samoistnymi nieruchomości, użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

 

Termin składania informacji

14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, z tym, że:
1. Jeśli dokonano zakupu nieruchomości do dnia 31.05.2019 r. należy złożyć druk obowiązujący do dnia 30.06.2019 r.
2. Jeśli dokonano zakupu nieruchomości od dnia 01.06.2019 r. należy złożyć druk obowiązujący od dnia 01.07.2019 r.
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik objął grunt: na własność, w samoistne lub zależne posiadanie, lub w wieczyste użytkowanie.

Miejsce składania informacji
Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
kancelaria pokój 3c (parter)

Termin załatwienia sprawy

 • niezwłocznie,
 • nie później niż w ciągu miesiąca,
 • nie później niż w ciągu 2 miesięcy w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

Stawki

Zwolnienia podatkowe

 • katalog zwolnień zawarty jest w art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

Odwołanie
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Polic, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki

Powiadom znajomego