W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Podatek rolny - osoby fizyczne

PODATEK ROLNY - OSOBY FIZYCZNE


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania

w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.

Wymagane dokumenty

Informacja na podatek rolny jest przeznaczona dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania informacji

14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, z tym że:
1. jeśli dokonano zakupu, dzierżawy, posiadania samoistnego nieruchomości do dnia 31.05.2019 r. należy złożyć druk obowiązujący do dnia 30.06.2019 r.
2. Jeśli dokonano zakupu, dzierżawy, posiadania samoistnego nieruchomości od dnia 01.06.2019 r. należy złożyć druk obowiązujący od dnia 01.07.2019 r.
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik objął grunt: na własność, w samoistne lub zależne posiadanie, lub wieczyste użytkowanie.

Miejsce składania informacji

Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
kancelaria pokój 3c (parter)

Podstawa opodatkowania i stawka podatku rolnego

Od 1 stycznia 2003 roku podstawę opodatkowania podatkiem rolnym dla gruntów gospodarstw rolnych stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Gmina Police zaliczona jest do I okręgu podatkowego). Dla pozostałych gruntów podstawą opodatkowania jest liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Stawka od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintali żyta, a od 1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 kwintali żyta – obliczona według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Cena skupu żyta jest ogłaszana co roku w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Zwolnienia ustawowe
Katalog zwolnień zawarty jest w art. 12 ustawy o podatku rolnym.
Termin płatności podatku:

 • I rata - do dnia 15 marca,
 • II rata - do dnia 15 maja,
 • III rata - do dnia 15 września,
 • IV rata - do dnia 15 listopada,
 • lub w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. • w przypadku gdy kwota podatku nie przekroczy 100,00 zł podatek płatny jednorazowo,
 • nie wystawia się decyzji na dany rok podatkowy, gdy kwota podatku nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

 

Termin załatwienia spraw przez organ podatkowy (art. 139 ustawy – Ordynacja podatkowa)

 1. niezwłocznie,
 2. nie później niż w ciągu miesiąca,
 3. nie później niż w ciągu 2 miesięcy w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

UWAGA!

 • w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Odwołanie
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Polic.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki

Powiadom znajomego