W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Dowód Osobisty

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO - W URZĘDZIE

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego jest przygotowywany na stanowisku obsługowym.

Wniosek składa:

 • osoba, która ukończyła 18. lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
 • osoba, która nie ukończyła 18. lat - jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni (składa wniosek bez udziału rodzica),
 • osoba, która musi wymienić dowód osobisty z powodu zmiany danych
  osobowych lub upływu terminu ważności,
 • rodzic, opiekun albo kurator - mogą oni złożyć wniosek o dowód w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 roku życia),
 • osoba, która utraciła dowód osobisty lub uległ on zniszczeniu,
 • osoba, która mimo ważności swojego dowodu osobistego chce mieć dowód osobisty z warstwą elektroniczną i odciskami palców.

Pamiętaj, że osoby, które ukończyły 5. rok życia, muszą być obecne w urzędzie, podczas składania wniosku o dowód dla nich. Podczas składania wniosku o dowód osobisty pobiera się odciski palców od osób, które ukończyły 12. rok życia. Dowód osobisty dla osób, które ukończyły 12. rok życia wydaje się na 10 lat, dla dzieci poniżej 12. roku życia - na 5 lat.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • aktualne kolorowe zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach 35x45mm, w pozycji na wprost, wykonane na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry, obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazujące wyraźnie oczy, źrenice, brwi z zachowaniem symetrii w pionie, z naturalnym wyrazem twarzy nie zasłoniętej włosami i z zamkniętymi ustami.

Tu możesz sprawdzić jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu.
https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

 • dowód osobisty a w przypadku jego braku, ważny paszport (dot. osób, które go posiadają) - UWAGA! Tożsamości nie możesz potwierdzić mDowodem z aplikacji mObywatel,
 • dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość - w przypadku osób, które otrzymały polskie obywatelstwo.

Złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego i unieważnienie poprzedniego dowodu z powodu uzasadnionego podejrzenia kradzieży tożsamości następuje tylko gdy wnioskodawca zgłosi ten fakt na właściwym formularzu i uprawdopodobni zgłoszenie.

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO - PRZEZ INTERNET

Wniosek na dowód osobisty możesz również złożyć przez Internet, ale musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny i spełnić warunki opisane poniżej.

Wymagane dokumenty

Jeżeli ukończyłeś 12 rok życia, to aby dokończyć składanie wniosku przez Internet, w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, musisz przyjść do urzędu, aby złożyć odciski palców i podpis (dane te zostaną zamieszczone w twoim dowodzie) - z małoletnim od 12 r.ż. przychodzi rodzic, opiekun lub kurator, który złożył wniosek przez Internet. Jeśli tego nie zrobisz Twój wniosek nie zostanie zrealizowany.
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12. roku życia, jest ważny przez 5 lat, dla pozostałych osób przez 10 lat.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka składa rodzic, opiekun lub kurator.
Do wniosku załącz:

Miejsce złożenia dokumentów

Internet
W przypadku dzieci do 12. roku życia
Gdy rozpoczniemy realizację wniosku, dostaniesz na konto ePUAP potwierdzenie złożenia wniosku. Sprawdzaj zawartość Twojej skrzynki. Gdy zajdzie konieczność uzupełnienia danych lub fotografia będzie nieprawidłowa - poinformujemy Cię o tym. Brak kontaktu i nieuzupełnienie braków skutkuje wydaniem decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, którą również przesyłamy przez ePUAP.

W przypadku osób powyżej 12. roku życia

W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku należy przyjść do urzędu w celu złożenia podpisu (podpis zostanie zamieszczony na dowodzie osobistym) oraz pobrania odcisków palców. Małoletni od ukończonego 12. roku życia, których dotyczy wniosek muszą być obecni podczas jego realizacji. Uwaga! Z małoletnim od 12 r.ż. przychodzi rodzic, opiekun lub kurator, który złożył wniosek przez Internet. Niestawienie się we wskazanym okresie pozostawia wniosek bez rozpoznania. Na stronie https://www.obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbiordowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru. Na dowód wnioskowany przez Internet dla osób powyżej 12. roku życia czekasz maksymalnie 30 dni, licząc od dnia złożenia podpisu i pobrania odcisków palców. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym Cię poinformujemy.

Termin i sposób załatwienia

Dowód osobisty złożony przez Internet dla dziecka do 12. roku życia odbiera rodzic, opiekun lub kurator przedkładając swój dowód osobisty. Dziecko powyżej 5. roku życia musi być obecne przy odbiorze.

Warstwa elektroniczna
Warstwa elektroniczna zawiera wszystkie dane, które znajdują się w warstwie graficznej i dodatkowo odciski palców i certyfikaty: (1.) potwierdzenia obecności, (2.) identyfikacji i uwierzytelnienie oraz (3.) podpisu osobistego, które w przyszłości służyć będą w usługach e-administracji. Certyfikat (1) aktywny jest w każdym dowodzie, certyfikat (2) - dotyczy tylko osób o pełnej i ograniczonej zdolności do czynności prawnej i uaktywniony jest po nadaniu indywidualnego numeru PIN, certyfikat (3) - aktywny będzie, jeśli wyrazisz na to zgodę i nadany zostanie indywidualny numer PIN. Numery PIN nadaje posiadacz dowodu osobistego tzn. osoba, której dane są zamieszczone w dowodzie osobistym. Certyfikat podpisu osobistego dla osoby powyżej 13. roku życia zaktywizuje się dopiero po uzyskaniu pełnoletności. Możesz to zrobić przy odbiorze lub w dowolnym czasie w dowolnym urzędzie gminy. Kod PUK, który otrzymasz przy odbiorze dowodu osobistego, posłuży do odblokowania kodów PIN po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu.

Opłaty

Dowód osobisty jest bezpłatny.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
 • niezwłocznie w przypadku zmiany Twoich danych zawartych w dowodzie osobistym: (na przykład zmiany nazwiska), utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, jeśli doszło do takiej zmiany Twojego wyglądu, która utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie Cię (np. operacja plastyczna twarzy).

Jeżeli zmiana Twojego adresu zameldowania nastąpiła po 1 marca 2015 r. nie ma podstaw do jego wymiany. Na dowód czekasz maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym Cię poinformujemy.

Odbiór dowodu osobistego
Tu sprawdzisz, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru:
https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-dowod-osobisty-jest-gotowy

Dowód musisz odebrać osobiście.
Zabierz dowód osobisty, jeśli go nie miałeś lub utraciłeś - aktualny paszport (jeśli go posiadasz) lub dokument potwierdzający legalność pobytu - jeśli jesteś osobą, która nabyła obywatelstwo polskie (dokument ten trzeba zwrócić przy odbiorze dowodu osobistego).

Dotychczasowy dowód osobisty zostanie unieważniony w chwili odbioru nowego dokumentu.
Dowód dziecka poniżej 13. roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej odbiera rodzic, opiekun lub kurator przedkładając swój dowód osobisty, dotychczasowy dowód osobisty dziecka lub podopiecznego bądź jego aktualny paszport (jeśli go posiada). Dowód osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia, osoby częściowo ubezwłasnowolnione) może odebrać osoba, dla której ten dowód wydano, rodzic, opiekun albo kurator. Dziecko powyżej 12. roku życia, od którego pobierano odciski palców przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego, musi być obecne przy odbiorze (w celu weryfikacji odcisków). Jeśli ze względu na zły stan zdrowia lub inny ważny powód, wniosek został przyjęty poza urzędem (np. w twoim domu), dowód może odebrać za Ciebie pełnomocnik lub zostanie Ci on dostarczony do domu przez urzędnika. W szczególnych, udokumentowanych sytuacjach, kiedy po dniu złożenia wniosku wystąpi nie dająca się pokonać przeszkoda w osobistym odbiorze dowodu, można udzielić pełnomocnictwa do tej czynności. O niemożności odbioru dowodu osobistego oraz udzieleniu pełnomocnictwa należy wcześniej powiadomić Urząd.

Podstawa prawna

 • ustawa z 6.08.2010 r. o dowodach osobistych;
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego;
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27.12.2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;
 • ustawa z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • ustawa z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

Inne informacje

Wszelkie informacje dotyczące dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. e-Dowodu) znajdziesz TUTAJ https://www.gov.pl/web/e-dowod

Załączniki

Powiadom znajomego