W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Wydział Organizacyjno - Prawny

Wydział Organizacyjno Prawny
Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
naczelnik: Agnieszka Lemańska
tel. 91 431 18 16
e-mail: alemanska@ug.police.plZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU
Do zakresu działania Wydziału Organizacyjno – Prawnego należy w szczególności:
 1. obsługa merytoryczna oraz organizacyjno-techniczna Rady Miejskiej, jej komisji i radnych,
 2. prowadzenie rejestru uchwał rady, w tym przepisów gminnych i zarządzeń burmistrza,
 3. prowadzenie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów:
  1. Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. Parlamentu Europejskiego;
  3. wyborów samorządowych;
  4. jednostek pomocniczych;
  5. ławników sądów powszechnych;
 4. organizowanie i przeprowadzanie referendum ogólnokrajowego lub gminnego, konsultacji społecznych;
 5. prowadzenie spraw jednostek pomocniczych rad osiedli i sołectw;
 6. prowadzenie ewidencji i nadzór nad terminowym załatwianiem interpelacji;
 7. opracowywanie projektu statutu gminy oraz innych dokumentów dotyczących funkcjonowania Gminy i Urzędu;
 8. prowadzenie rejestrów skarg, przyjmowanie skarg, prowadzenie postępowań wyjaśniających;
 9. rowadzenie centralnego rejestru petycji;
 10. zapewnienie obsługi sekretarskiej burmistrza i jego zastępców;
 11. prowadzenie kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach, w tym przyjmowanie, rozdział i wysyłka korespondencji oraz prowadzenie punktu informacyjnego dla interesantów;
 12. prowadzenie spraw finansowo-budżetowych Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii;
 13. współdziałanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 14. przygotowywanie materiałów do sprawozdań składanych przez Burmistrza,
 15. uczestnictwo w postępowaniu o udzielanie zamówień publicznych we współpracy z Wydziałami Urzędu, organizacja przetargów, szkolenie w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych,
 16. współpraca z podmiotami prowadzącymi opiekę zdrowotną na terenie Gminy, z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz ochrony zdrowia, pomocy   społecznej i innymi,
 17. inicjowanie programów zdrowotnych na terenie Gminy,
 18. wydawanie decyzji stwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 19. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Rady Seniorów Gminy Police,
 20. prowadzenie spraw związanych ze składaniem projektów do budżetu obywatelskiego i głosowaniem nad budżetem obywatelskim,
 21. pełnienie funkcji kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,
 22. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórką „Archiwista – koordynator czynności kancelaryjnych”,
 23. wyposażanie Urzędu Miejskiego w Policach oraz zaopatrywanie w materiały biurowe, czystościowe itp.,
 24. utrzymanie lokali urzędowych we właściwym stanie technicznym i sanitarnym;
 25. likwidacja mienia Urzędu Miejskiego w Policach, Straży Miejskiej, Ochotniczych Straży Pożarnych, rad osiedli i sołectw oraz przekazywanie zbędnego mienia;
 26. ochrona mienia Urzędu Miejskiego w Policach,
 27. załatwianie spraw związanych z zamawianiem pieczęci dla Urzędu Miejskiego w Policach i pracowników (w tym ustalanie treści, zamawianie, wydawanie, zwroty, ewidencja),
 28. prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi;
 29. prowadzenie spraw związanych z godłem państwowym i tablicami urzędowymi, flagą państwową, dekorowanie budynku z okazji m.in. świąt państwowych, uroczystości, rocznic, wizyt,
 30. prowadzenie spraw z zakresu transportu własnego Urzędu,
 31. koordynowanie spraw związanych z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Pracownicy:

Agnieszka Lemańska (sekretarz, naczelnik wydziału) - tel. 91 431 18 16; alemanska@ug.police.pl

Katarzyna Golema (z-ca naczelnika) - tel. 91 431 18 88; kgolema@ug.police.pl

Wanda Jaszczak (inspektor) - tel. 91 431 18 15; wjaszczak@ug.police.pl

Agnieszka Maciuszonek (podinspektor) - tel. 91 431 18 15; amaciuszonek@ug.police.pl

Zofia Pasik (główny specjalista) - tel. 91 431 18 23; zpasik@ug.police.pl

Kamila  Zawadzka (główny specjalista) - tel. 91 431 18 23; kzawadzka@ug.police.pl

Weronika Bagińska (główny specjalista) - tel. 91 431 18 24; wbaginska@ug.police.pl

Joanna Kolesińska (główny specjalista) - tel. 91 431 18 24; jkolesinska@ug.police.pl

Krystyna Królak (inspektor) - tel. 91 431 18 30

Żaneta Onyszkiewicz-Filipczak (główny specjalista) - tel. 91 431 18 26,28; z.onyszkiewicz@police.pl

Iwona Zagórska-Król (główny specjalista) - tel. 91 431 18 26,28; izagorska@ug.police.pl

Powiadom znajomego