W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Zezwolenie na handel alkoholem w placówkach detalicznych i gastronomicznych


ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM W PLACÓWKACH DETALICZNYCH I GASTRONOMICZNYCHDokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierz wniosek


Załączniki:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
  • decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.


Złożony wniosek Wydział przekazuje do zaopiniowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Warunkiem wydania zezwolenia jest uzyskanie pozytywnej opinii Komisji o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą rady gminy.

Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

  1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  3. 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Wyzej wymienione opłaty dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
Przedsiebiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

  1. 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  2. 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  3. 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa wyżej, wnoszą opłatę w wysokości podstawowej tj. 525 zł lub 2100 zł.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia opłata wnoszona jest jednorazowo w całości.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Podstawa prawna:
Art. 111 i art. 18 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016r.  poz 487)

Czas oczekiwania na decyzję: do 30 dni

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego, ul. S. Batorego 3

Odbiór zezwolenia na handel alkoholem może nastąpić osobiście lub przez pełnomocnika (po dołączeniu pełnomocnictwa) za okazaniem dowodu osobistego i dowodu wpłaty należnej opłaty.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie , do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Polic.

Załączniki

Powiadom znajomego