Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PolicePodatek leśny - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

PODATEK LEŚNY - OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, ORAZ SPÓŁKI NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJPodstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania

w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

Wymagane dokumenty

  • akt notarialny (umowa kupna – sprzedaży) lub inny dokument stwierdzający nabycie lub inny tytuł prawny do gruntów leśnych;
  • wypełniony formularz pn. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL1 - druk; format pdf druk - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII /107/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 października 2015r.)

Wraz z deklaracją na podatek leśny, należy dołączyć pełnomocnictwo jeśli deklarację podpisuje osoba upoważniona do podpisywania deklaracji.
 
Istnieją dwa rodzaje pełnomocnictw do podpisywania deklaracji:
a/ składanej w formie papierowej – pełnomocnictwo składa się na druku UPL-1P
b/ składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na druku UPL-1
(Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. 2017 poz. 333)

Deklaracja na podatek leśny jest przeznaczona dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania deklaracji

  • do 15 stycznia każdego roku, którego podatek dotyczy
  • w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

Miejsce składania deklaracji
Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
kancelaria pokój 3c (parter)

Termin załatwienia spraw

  • niezwłocznie,
  • nie później niż w ciągu miesiąca,
  • nie później niż w ciągu 2 miesięcy w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

Podstawa opodatkowania i stawka podatku leśnego

Od 1 stycznia 2003 roku podstawą opodatkowania podatkiem leśnym od 1 ha fizycznego jest równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna jest ogłaszana w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Stawka dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50 %.

Opłata

nie pobiera się.

Termin płatności podatku przez osoby prawne

  • do 15 dnia każdego miesiąca,
  • w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.


Zwolnienia podatkowe

  • katalog zwolnień zawarty jest w art.7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

Odwołanie
nie przysługuje (podatek powstaje z mocy prawa, wysokość podatku deklarowana jest przez podatnika), za wyjątkiem gdy zostanie wydana decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego, wówczas odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Polic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij