Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PolicePodatek rolny - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

PODATEK ROLNY - OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ SPÓŁKI NIEMAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJPodstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania

w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

Wymagane dokumenty

 • akt notarialny (umowa kupna - sprzedaży) lub umowa dzierżawy, użyczenia
 • wypełniony formularz pn. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - DR1 druk; format pdf druk - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/107/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 października 2015 r.
Wraz z deklaracją na podatek rolny, należy dołączyć pełnomocnictwo jeśli deklarację podpisuje osoba upoważniona do podpisywania deklaracji.
 
Istnieją dwa rodzaje pełnomocnictw do podpisywania deklaracji:
a/ składanej w formie papierowej – pełnomocnictwo składa się na druku UPL-1P
b/ składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na druku UPL-1
(Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. 2017 poz. 333)

Deklaracja na podatek rolny przeznaczona jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeśli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo posiadaczami bez tytułu prawnego z wyjątkiem gruntów uchodzących w skład Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych

Termin składania deklaracji

 • 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego
 • do 15 stycznia każdego roku, którego podatek dotyczy.

Miejsce składania deklaracji
Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
kancelaria pokój 3c (parter)


Podstawa opodatkowania i stawka podatku rolnego

Od 1 stycznia 2003 roku podstawą opodatkowania podatkiem rolnym dla gruntów gospodarstw rolnych stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Gmina Police zaliczona jest do I okręgu podatkowego). Dla pozostałych gruntów podstawą opodatkowania jest liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Stawka od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintali żyta, a od 1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 kwintali żyta – obliczona według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Cena skupu żyta jest ogłaszana co roku w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Zwolnienia podatkowe
Katalog zwolnień zawarty jest w art. 12 ustawy o podatku rolnym.
Termin płatności podatku do dnia

 • I rata - 15 marca danego roku podatkowego,
 • II rata - 15 maja danego roku podatkowego,
 • III rata - 15 września danego roku podatkowego,
 • IV rata - 15 listopada danego roku podatkowego,
 • w przypadku gdy kwota podtku nie przekracza 100,00 zł podatek jest płatny  jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Termin załatwienia spraw przez organ podatkowy (art. 139 ustawy – Ordynacja podatkowa)

 1. niezwłocznie,
 2. nie później niż w ciągu miesiąca,
 3. nie później niż w ciągu 2 miesięcy w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

Odwołanie
nie przysługuje (podatek powstaje z mocy prawa, wysokość podatku deklarowana jest przez podatnika), za wyjątkiem gdy zostanie wydana decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego, wówczas odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Polic w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij