W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na wykonanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Zmiany Miasto i Gmina Police”.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Gmina Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o wyborze oferty znajduje się pod ogłoszeniem o przetargu.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na wykonanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Zmiany Miasto i Gmina Police”.

Zamawiający – Gmina Police z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 3 w Policach,
tel. 091 43-118-30, fax 091 43-118-32
 
1.    Przedmiot zamówienia – wykonanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Zmiany Miasto i Gmina Police”, obejmującego 31 obszarów o łącznej powierzchni ok. 63.70 ha.
2.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) odebrać można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18, pok. 204, w poniedziałki w godz. 9.30 – 17.00 oraz od wtorku do piątku, w godz. 7.30-15.00. Szczegółowych informacji udziela inspektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Stanisław Duda pod w/w adresem, tel. 091 43-118-73. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.police.pl.
3.    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.
4.    Prace objęte zamówieniem należy wykonać w terminach zgodnych z harmonogramem rzeczowo- terminowym stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przewidywany termin wykonania zamówienia do 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.
5.    W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a)    spełniają wymagania zawarte w art. 22. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz złożą dokumenty potwierdzające spełnienie w/w wymagań, określone w SIWZ,
b)    nie są wykluczeni na podstawie art. 24 cytowanej ustawy,
c)    spełnią wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:
-   złożą dokumenty potwierdzające, że osoba proponowana do kierowania pracami planistycznymi, posiada wymagane prawem uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia tj.: aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Urbanistów, przy czym osoba ta nie może być podwykonawcą zamówienia;
-     wykażą wykonanie co najmniej trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanych przez osobę, proponowaną do kierowania pracami projektowymi i opublikowanych w dziennikach urzędowych po 01.01.2005r.
6.    Wadium w wysokości 2500,00 zł należy wnieść do dnia 17 czerwca 2009 roku  do godz. 10.00. wyłącznie w sposób opisany w SIWZ.
7.    Kryterium oceny ofert: oferowana cena – 100 %.
8.    Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3, pok. 30, w terminie do 17 czerwca 2009 roku do godz. 10.00.
9.    Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17 czerwca 2009r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3, pok. 32.
10. Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, na stronach BIP Gminy Police, w dniu  15 maja 2009r.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1 i 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Harmonogram rzeczowo-terminowy

BiP w JST - Gmina Police Uchwała nr XXVII/220/08 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 sierpnia 2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zmiany Miasto i Gmina Police”. (70kB)

Załączniki

Powiadom znajomego