W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Police
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Gmina Police z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 3 w Policach, tel. 091 43-118-30, fax 091 43-118-32
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o wyborze oferty znajduje się pod ogłoszeniem o przetargu.

UA.AM.341/1/09                                                                   Police, dnia 30.04.2009r.  


 
OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Police
 
Zamawiający – Gmina Police z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 3 w Policach,
tel. 091 43-118-30, fax 091 43-118-32


1.    Przedmiot zamówienia – wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Police.
2.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) odebrać można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18, pok. 205, w poniedziałki w godz. 9.30 – 17.00 oraz od wtorku do piątku, w godz. 7.30-15.00. Szczegółowych informacji udziela główny specjalista Wydziału Urbanistyki i Architektury Aneta Makar pod w/w adresem, tel. 091 43-118-74. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.police.pl.
3.    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.
4.    Prace objęte zamówieniem należy wykonać w terminach zgodnych z harmonogramem rzeczowo- terminowym stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przewidywany termin wykonania zamówienia ok.20 m-cy od dnia podpisania umowy.
5.    W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1)    spełniają wymagania zawarte w art. 22. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz złożą dokumenty potwierdzające spełnienie w/w wymagań, określone w SIWZ,
2)    nie są wykluczeni na podstawie art. 24 cytowanej ustawy,
3)    wykażą się wykonaniem przynajmniej jednego studium uchwalonego po 01.01.2005r.
6.    Wadium w wysokości 2500,00 zł należy wnieść do dnia 09.06.2009r. do godz. 10.00. wyłącznie w sposób opisany w SIWZ.
7.    Kryterium oceny ofert: oferowana cena – 100 %.
8.    Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3, pok. 30, w terminie do 09.06.2009r. do godz. 10.00.
9.    Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.06.2009r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3, pok. 32.
10. Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania prac dodatkowych lub uzupełniających.
12. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, na stronach BIP Gminy Police. 


Zastępca Burmistrza
mgr Jakub Pisański

 

Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 25.06.2009r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ nr 1,2,4,5

Załącznik do SIWZ nr 3 - Wzór umowy

Harmonogram rzeczowo-terminowy

UCHWAŁA Nr XXX/237/2008 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXX/237/2008 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 października 2008 r. - Uzasadnienie

Załączniki

SIWZ.doc doc, 376 kB
0000001.JPG JPG, 176 kB
0000002.JPG JPG, 242 kB

Powiadom znajomego