W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w 10 budynkach mieszkalnych
Status zamówienia unieważnione
Zamawiający ZGKiM Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej 14.000 euro
Termin składania ofert
unieważnienie
Na przetarg nie wpłynęła żadna oferta

                                     P R Z E T A R G

                 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
72-010 Police, ul. Bankowa 18, tel. 091-43-11-351, 350, kom. 0695395408


                           ogłasza przetarg nieograniczony


                                   na roboty budowlane:


Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej
w 10 budynkach mieszkalnych w Policach-Jasienicy i Trzebieży
administrowanych przez ZGKiM w Policach:


w Policach: Grunwaldzka 4, Kopernika 2, Kopernika 3, Kopernika 4, Kopernika 5, Wodna 2,
w Trzebieży: Szkolna 1, Polna 42, Leśna 7, Leśna 12

Wymagany termin wykonania robót: do 30.11.2008 r.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej można uzyskać na stronie internetowej http://www.zgkim.police.pl, w wersji drukowanej można otrzymać w siedzibie ZGKiM Police, pokój 310.Upoważnieni do udzielania informacji są: Krystyna Szydelska, Joanna Roszak.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium:
w kwocie 1.100 zł (jeden tysiąc sto zł).Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Kryteria wyboru oferty: cena 100 %.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,

zatrudniający co najmniej dwóch pracowników posiadających uprawnienia gazowe,

zatrudniający osobę posiadającą uprawnienia budowlane i należącą do izby IB,

którzy wykonają roboty instalacyjne siłami własnymi,

którzy w okresie ostatnich pięciu lat (lub w okresie krótszym, jeżeli okres działalności był krótszy) wykonali należycie co najmniej 3 zamówienia w zakresie zbliżonym do objętego niniejszym zamówieniem - instalacje gazowe (min. 3 obiekty) i przedstawią referencje od min. 3 zamawiających.Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGKiM Police, ul. Bankowa 18.

Termin składania ofert upływa w dniu 30.07.2008r. o godz. 9,00.


Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGKiM Police, sala konferencyjna, pok. 301 w dniu 30.07.2008r. o godz. 10,00

SIWZ

Zał nr 1

Zał nr 2

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

Zał nr 4

Zał nr 5

Zał nr 6

Zał nr 7

Zał nr 8

Zał nr 9

Zał nr 10


Załączniki

Scan0001.tif tif, 1.07 MB
Scan0002.tif tif, 1.07 MB
Scan0003.tif tif, 1.07 MB
Scan0004.tif tif, 1.07 MB
Scan0005.tif tif, 1.07 MB
Scan0006.tif tif, 1.07 MB
Scan0007.tif tif, 1.07 MB
Scan0008.tif tif, 1.07 MB
Scan0009.tif tif, 1.07 MB
Scan0010.tif tif, 1.07 MB
Scan0011.tif tif, 1.07 MB
Scan0012.tif tif, 1.07 MB
Scan0013.tif tif, 1.07 MB
Scan0014.tif tif, 1.07 MB
Scan0017.tif tif, 1.07 MB
Scan0018.tif tif, 1.07 MB
Scan0019.tif tif, 1.07 MB
Scan0020.tif tif, 1.07 MB
Scan0021.tif tif, 1.07 MB
Scan0022.tif tif, 1.07 MB

Powiadom znajomego