W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na REMONT ULICY KRESOWEJ W POLICACH
Status zamówienia unieważnione
Zamawiający Gmina Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert
unieważnienie
Ogłoszenie o wyborze oferty znajduje się pod ogłoszeniem o przetargu

GMINA POLICE
ul. STEFANA BATOREGO 3
72-010 Police
ogłasza przetarg nieograniczony
na
„REMONT ULICY KRESOWEJ W POLICACH”.

1. Formularz zawierający SIWZ można odebrać (nieodpłatnie) w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy w Policach ul. Bankowa 18, pok. nr 203  w godz. 9.00 do godz.14,00, a także jest zamieszczony na stronie internetowej: www.bip.police.pl.
2. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wg
wzoru określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wymagany termin wykonania zamówienia  35 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy.
4. Wadium w kwocie  5.000,00 zł,- należy wnieść w terminie składania ofert do
dnia  25.07.2008r.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.
6. Osobą uprawnioną do kontaktów z  Wykonawcami jest z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sebastian Staszkiewicz  tel. (091) 43-11-878.
7. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Policach, pok. nr 30, w terminie do 25.07.2008r. godz.11.00.
8. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 25.07.2008r. o godz. 11.15.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18 pok. 203 w obecności Wykonawców.
9. Kryteria oceny ofert: cena 100 %.
10. Termin związania  ofertą: 30 dni .Bieg terminu rozpoczyna się z
upływem terminu składania  ofert.
11. Warunkiem udziału w przetargu jest wykazanie, że Wykonawca spełnia wymogi określone ustawą Prawo zamówień publicznych, a także wykazanie przez Wykonawcę należytego wykonania co najmniej trzech robót w okresie ostatnich 5 lat, odpowiadających rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.
Zamawiający oceniał będzie spełnienie warunków na zasadzie: spełnia, nie spełnia. Jeżeli Wykonawca nie będzie spełniał choć jednego warunku, to zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikacja, stała organizacja ruchu, wykazy (16 MB)

Zapytania i odpowiedzi do nich:

Ogłoszenie o wyborze oferty

Załączniki

Powiadom znajomego