W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE MONITORINGU MIEJSC ZAGROŻONYCH PRZESTĘPCZOŚCIĄ W POLICACH
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Gmina Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o wyborze oferty znajduje się na dole ogłoszenia

Police, 10.04.2008 r.

Burmistrz Polic
ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
ogłasza przetarg nieograniczony
na
 
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE
MONITORINGU MIEJSC ZAGROŻONYCH PRZESTĘPCZOŚCIĄ W POLICACH  

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać osobiście w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Policach,  ul. Bankowa 18,  IV piętro, pok. 414  w godzinach   9:00 – 14:00 .
  SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Policach www.police.pl
 2. Przedmiot zamówienia:
  - opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji monitoringu, 
  - wymiana istniejących urządzeń stanowiska operatorów znajdującego się w KP Policji, wymiana istniejących kamer wraz z urządzeniami sterującymi (kpl. 5 )
  - wykonanie nowych stanowisk kamerowych na terenie Polic (kpl. 6 ), wykonanie 
  zdublowanego stanowiska operatorów (podrzędnego) w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Grunwaldzkiej (połączenie z KPP drogą radiową lub/i kablem).
  - transmisja po istniejących i projektowanych światłowodach i skrętkach (w kanalizacji TP lub inna propozycja),
  - opcja, transmisja drogą radiową (lub system mieszany).
 3. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest przedstawiciel Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Edmund Janik  -  tel / fax:  091 43 11 864.
 4. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w w siedzibie Urzędu Miejski w Policach,  ul. Stefana Batorego 3, pok. nr 30 (I p.) w terminie do 30.04.2008 r. do godz. 10:00
 5. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej ani częściowej.
 6. Terminy wykonania zamówienia wymagane przez Zamawiającego:     
  a) przedstawienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do zatwierdzenia Zamawiającemu:  do 60 dni       
  b) wykonanie całości przedmiotu zamówienia:    31.10.2008 r.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.04.2008  r. o godz. 11:00 w pok. nr 32 (I p.)  w siedzibie Urzędu Miejski w Policach,  ul. Stefana Batorego 3, w obecności wykonawców.
 8. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający następujące warunki:
  - profil działalności wykonawcy musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia,
  - wykonawca wykona siłami własnymi zakres robót o wartości co najmniej 50 % ceny oferty
  - wykonawca wykaże wykonanie należycie co najmniej trzech prac odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (w okresie 5 lat od wszczęcia postępowania lub w okresie krótszym jeżeli okres działalności jest krótszy),
  - Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia, nie spełnia. Nie spełnienie choćby jednego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty.
 9. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  
  - cena oferty – 85 %
  - gwarancje wraz z konserwacją – 15 %
 10. Termin związania z ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
 11. Nie pobiera się wadium.
 12. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 09.04.2008 r.

Załączniki

Powiadom znajomego