W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczona

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na wykonanie i wymiana starej stolarki okiennej drewnianej zespolonej na nową z profili PCV w budynku szkolnym
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o wyborze oferty znajduje się pod ogłoszeniem o przetargu

Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach
przy ul. Siedleckiej 4
tel. 091 3176977, fax 091 4240802  
na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.  z 2007r. Nr 223,  poz.1655 )
 
ogłasza przetarg nieograniczony
 
na roboty budowlane :
wykonanie i wymiana starej stolarki okiennej drewnianej zespolonej na nową z profili PCV w budynku szkolnym

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
  - złożenie pisemnej oferty wg formularza zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków    Zamówienia  do dnia  28.04.2008 r.  do godz. 11:00  w sekretariacie Szkoły.
  -  Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych i częściowych,
  - wniesienie wadium w wysokości  1.500,00 zł. /jeden tysiąc pięćset złotych/ w terminie   do dnia  28.04.2008 r. do godz. 11:00 .
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  można otrzymać nieodpłatnie 
  w sekretariacie szkoły w godz. od  9:00 – 13:00 , a także ze strony internetowej www.sp3.police.pl oraz www.bip.police.pl
 3. Wymagany termin realizacji: od 23.06.2008 r. do 18.07.2008 r.
 4. Kryteria oceny ofert – cena ryczałtowa 100%
 5. Do kontaktów z wykonawcami upoważniony jest:
  Renata Maruszewska – dyrektor szkoły tel. 091 3176-950,
  Krystyna Popczyk – kierownik gospodarczy tel. 091 3176-950  
 6. Otwarcie ofert odbędzie się dnia  28.04.2008 r. godz. 1300  w  Szkole (sala nr 9)
 7. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
  - spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  - nie podlegają wykluczeniu na podst. art.24 ust. 1-2  ustawy Prawo zamówień
    publicznych, 
  - wykażą, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej 3 roboty
    odpowiadające swoim zakresem i wartością przedmiotowi zamówienia,
  Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na zasadzie: spełnia, nie spełnia.
  Nie spełnienie choćby jednego z warunków będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty.
 8. Termin związania ofertą – 30 dni od daty terminu składania ofert.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Załączniki

SIWZ.doc doc, 160 kB
8e_nowy.pdf pdf, 20 kB

Powiadom znajomego