W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Docieplenie budynku Piłsudskiego 12-12c
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający ZGKiM POlice
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej 14.000 euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
I N F O R M A C J A O W Y B O R Z E O F E R T Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 72-010 Police, ul. Bankowa 18, NIP 851-030-76-70 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO wraz z robotami towarzyszącymi w Policach przy ul. Piłsudskiego 12-12a-12b-12c przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 27.03.2008. Oferty otrzymane – 4 oferty: 1.Zakład Ogólnobud. Instalacje i Pomiary El. Zygmunt Majewski, Stargard Szczec, 2.Jerzy i Lesław Górscy S.J, Rajkowo, 3.PPHU „TERMOBUD”, Stargard Szczec, 4.ZWUB „FASADA” Sp. z o.o.,Szczecin. Kryteria wyboru ofert: 1. Najkorzystniejsza cena - 90 % 2. Gwarancja - 10 % Oferty nie podlegające odrzuceniu – cena ofertowa brutto, udzielona gwarancja: Oferta nr 1. - 541.306,67 zł, 120 miesięcy Oferta nr 2. - 425.180,55 zł, 60 miesięcy Oferta nr 3. - 523.226,76 zł, 60 miesięcy Oferta nr 4. - 567.040,39 zł, 120 miesięcy Ocena ważnych ofert - ilość punktów: Oferta nr 2. - 90,00 + 5,00 = 95,00 pkt. Oferta nr 1. - 70,69 + 10,00 = 80,69 pkt. Oferta nr 3. - 73,14 + 5,00 = 78,14 pkt. Oferta nr 4. - 67,48 + 10,00 = 77,48 pkt. Wybrano ofertę zakładu: Jerzy i Lesław Górscy, S.J. , 72-005 Przecław, Rajkowo za wynagrodzeniem ryczałtowym: 425.180,55 zł, gwarancja 60 miesięcy

        P R Z E T A R G Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
72-010 Police, ul. Bankowa 18, tel. 091-43-11-351, 350, kom.. 0695395408


ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:


DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO wraz z robotami towarzyszącymi
w Policach przy ul. Piłsudskiego 12-12a-12b-12c


Wymagany termin wykonania robót: do 30.08.2008 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej można uzyskać na stronie internetowej http://www.police.pl/przetargi_zgkim.html, w wersji drukowanej można otrzymać w siedzibie ZGKiM Police, pokój 310.

Upoważnieni do udzielania informacji są: Krystyna Szydelska, Waldemar Haber.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium:
w wysokości 8.200 zł (OSIEM TYSIĘCY DWIEŚCIE zł).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Kryteria wyboru oferty: cena 90 %, udzielona gwarancja 10 %.


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

- nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,

- zatrudniający co najmniej dwóch pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania robót budowlanych,

- zatrudniający osobę posiadającą uprawnienia budowlane i należącą do izby IB, która będzie kierować robotami,

- którzy w okresie ostatnich pięciu lat (lub w okresie krótszym, jeżeli okres działalności jest krótszy) wykonali należycie co najmniej 3 zamówienia zbliżone do obecnego zamówienia (docieplenie i kolorystyka min. 3 budynków) i przedstawią referencje od min. 2 zamawiających.


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGKiM Police, ul. Bankowa 18.

Termin składania ofert upływa w dniu 27.03.2008r. o godz. 8,00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGKiM Police, sala konferencyjna, pok. 301 w dniu 27.03.2008r. o godz. 9,00.


zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3 str 1

zał. nr 3 str. 2

zał. nr 3 str.3

zał. nr 3 str.4

zał. nr 3 str.5

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10

SIWZ

  

Załączniki

Scan0012.tif tif, 1.07 MB
Scan0013.tif tif, 1.07 MB
Scan0014.tif tif, 1.07 MB
Scan0015.tif tif, 1.07 MB
Scan0016.tif tif, 1.07 MB

Powiadom znajomego