W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na OŚWIETLENIE ULIC MIKOŁAJA REJA, WINCENTEGO KADŁUBKA, JANA KOCHANOWSKIEGO, GALLA ANONIMA I WKRZAŃSKIEJ W POLICACH
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Gmina Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Burmistrz Gminy Police ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police tel. 091 431 18 30, fax. 091 431 18 32, www.police.pl informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne zamieszczonym w dniu 21 lutego 2008 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 35379-2008) pn.: BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC M. REJA, W. KADŁUBKA, J. KOCHANOWSKIEGO, GALLA ANONIMA I WKRZAŃSKIEJ W POLICACH przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych „IREL” z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 14A z łączną punktacją 100 pkt Uzasadnienie wyboru: Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (PZP) oraz kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (100%-cena oferty), wybrana oferta otrzymała najwyższą ilość punktów.

Burmistrz Polic
ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
ogłasza przetarg nieograniczony na 
 
OŚWIETLENIE ULIC MIKOŁAJA REJA, WINCENTEGO KADŁUBKA, JANA KOCHANOWSKIEGO, GALLA ANONIMA I WKRZAŃSKIEJ W POLICACH

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać osobiście w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Policach,  ul. Bankowa 18,  IV piętro, pok. 414  w godzinach   9 00 – 14 00 .
  SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Policach www.police.pl .    
 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1)  linię kablową YAKY 4x70 mm2 - mb. 185
  2)  linię kablową oświetlenia YAKY 4x25 mm2 - mb. 1640
  3)  słup stalowy ocynkowany typu Mabo 07/60/4 - szt.   30
  4)  oprawy SGS 103 z lampami SON-T 70 W - kpl.   30
  5)  szafka oświetlenia SO-6 - kpl.   1
 3. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest przedstawiciel Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Edmund Janik  -  tel / fax:  091 43 11 864.
 4. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3 w pok. nr 30 (I p.) w terminie do 26.03.2008 r. do godz. 10:00
 5. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej ani częściowej.
 6. Termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego: 60 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.03.2008 r. o godz. 11:00 w pok. nr 32 (I p.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach,  ul. Stefana Batorego 3, w obecności wykonawców.
 8. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający następujące warunki:
  • wykonawca spełnia wymogi zawarte w SIWZ,
  • profil działalności wykonawcy musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia,
  • wykonawca wykona siłami własnymi zakres robót o wartości co najmniej 50 % ceny oferty
  • wykonawca wykaże wykonanie należycie co najmniej trzech prac odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (w okresie 5 lat od wszczęcia postępowania lub w okresie krótszym jeżeli okres działalności jest krótszy),
  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia, nie spełnia. Nie spełnienie choćby jednego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty.
 9. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 
  • cena oferty – 100 %
 10. Termin związania z ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
 11. Nie pobiera się wadium.
 12. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia  21.02.2008 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Projekt budowlany - opis

Projekt budowlany - rysunki

Ogłoszenie o wyborze oferty

Załączniki

Powiadom znajomego