W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. BARTŁOMIEJA W POLICACH”.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Zamawiający Gmina Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej 60.000 euro
Termin składania ofert

GMINA POLICE
ul. STEFANA BATOREGO 3
72-010 Police
ogłasza przetarg nieograniczony
na
„REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA  UL. BARTŁOMIEJA W POLICACH”.

 1. Formularz zawierający SIWZ można odebrać (nieodpłatnie) w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy w Policach ul. Stefana Batorego 3, pok. nr 2  w godz. 9.00 do godz.14,00, a także jest zamieszczony na stronie internetowej: www.bip.police.pl.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wg wzoru określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Wymagany termin wykonania zamówienia  21 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy.
 4. Wadium w kwocie  1.000,00 zł,- należy wnieść w terminie do dnia  18.05.2007r. do godz. 10:30.
 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.
 6. Osobą uprawnioną do kontaktów z  Wykonawcami jest
  Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej inż.
  Zdzisław Marendziak tel. (091) 43-11-802.
 7. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Policach, pok. nr 30, w terminie do 18.05.2007r. godz.11:00.
 8. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.05.2007r. o godz. 11:15. w siedzibie Urzędu Gminy w Policach przy ul. Stefana Batorego pok. 2 w obecności Wykonawców.
 9. Kryteria oceny ofert: cena 100 %.
 10. Termin związania  ofertą: 30 dni .Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania  ofert.
 11. Warunkiem udziału w przetargu jest wykazanie, że Wykonawca spełnia wymogi określone ustawą Prawo zamówień publicznych, a także wykazanie przez Wykonawcę należytego wykonania co najmniej trzech robót w okresie ostatnich 5 lat, odpowiadających rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.
  Zamawiający oceniał będzie spełnienie warunków na zasadzie: spełnia, nie spełnia. Jeżeli Wykonawca nie będzie spełniał choć jednego warunku, to zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego