W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Intendent w Zespole Szkół Nr 2 w Policach

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Intendent w Zespole Szkół Nr 2 w Policach
Miejsce pracy Zespół Szkół Nr 2 w Policach
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Zespół Szkół Nr 2 w Policach, ul. Owocowa 5, 72-015 Police
Status w trakcie rozstrzygania

 

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Policach ogłasza nabór na stanowisko:

INTENDENTA

1. Planowane zatrudnienie: od dnia 15 lipca 2016 r. w wymiarze 1 etatu.

2. Podstawowe obowiązki:

 •  sporządzanie codziennych raportów żywnościowych i dostarczanie ich do podpisania dyrektorowi szkoły;
 •  sporządzanie jadłospisów z uwzględnieniem kaloryczności i gramatury potraw;
 •  wywieszanie jadłospisów na tablicy w stołówce szkolnej;
 •  prowadzenie dokumentacji stołówki (naliczanie należności za obiady, listy korzystających z obiadów, kartoteki żywnościowe, raporty obiadowe z rozliczeniem ceny obiadu)
 •  sprawdzanie terminowości wpłat za obiady;
 •  podawanie kucharzowi liczby konsumentów w danym dniu;
 •  prowadzenie magazynów żywnościowych, rozliczanie przyjętych i wydanych artykułów żywnościowych;
 •  materialna odpowiedzialność za przechowywaną żywność;
 •  wydawanie artykułów żywnościowych zgodnie ze sporządzonym raportem;
 •  stałe utrzymanie porządku i wymogów sanitarnych (zgodnie z systemem HACCP) w magazynach żywnościowych;
 •  nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami HACCP
 •  realizacja zakupów artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej (w tym planowanie zakupów do przetargów na zakup artykułów żywnościowych)
 •  składanie dyrektorowi raportów z danymi zawierającymi ilość wydanych obiadów i średnią cenę obiadu.
 • Administrowanie szkołą:

           - prowadzenie rejestru umów  administrowania budynku,

           - zaopatrywanie placówki w sprzęt szkolny i gospodarczy, pomoce naukowe oraz  środki czystości,

           - zapewnianie sprawności techniczno – eksploatacyjnej budynku szkoły

           - dbanie o prawidłową organizację zabezpieczenia i ochronę mienia

           - prowadzenie spraw związanych z remontami i naprawami,

          - dbanie o stan sanitarny i estetykę obiektu oraz terenu wokół niego,

          - przestrzeganie terminów obowiązkowych przeglądów instalacji i sprzętu w budynku.

 • Zarządzanie pracownikami:

            - kierowanie zespołem pracowników obsługi,

            - opracowywanie w porozumieniu z dyrektorem  przydziałów i zakresów czynności dla wszystkich pracowników obsługi zatrudnionych w szkole,

            -  opracowywanie harmonogramów pracy i harmonogramów urlopów pracowników obsługi,

           -  zaopatrywanie pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi w odzież ochronną i  prowadzenie jej rejestru.                                                                               

 • Prowadzenie spraw związanych z finansami i rachunkowością:

            - prowadzenie ksiąg inwentarzowych

            - organizowanie inwentaryzacji

            -  opisywanie faktur w terminach ustalonych z księgową

            - przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

           -  sporządzanie sprawozdań

           -  inne czynności związane z obsługa finansową szkoły. 


3. Wymagania niezbędne (wykształcenie, uprawnienia, staż):

 •  Wykształcenie: minimum średnie o profilu zawodowym, umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku i 1 rok stażu pracy,
 •  Korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 •  Stan zdrowia niezbędny do pracy na stanowisku.

4. Wymagania dodatkowe:

Preferowane wykształcenie gastronomiczne, technologia żywienia, dietetyka; doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; znajomość przepisów HACCP, dobra znajomość obsługi komputera i znajomość programów informatycznych.

5. Umiejętności:

 •  umiejętność organizacji i planowania pracy,
 •  obowiązkowość, terminowość, odpowiedzialność.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 •  list motywacyjny,
 •  życiorys –curriculum vitae,
 •  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 •  dokumenty potwierdzające staż pracy –zaświadczenia o zatrudnieniu, kopie świadectw pracy,
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 •  kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 •  oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,
 •  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 •  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z rekrutacją o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.)"


7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą do dnia 8 lipca 2013 r do godziny 10.00. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Zespół Szkół Nr 2  w Policach, ul. Owocowa 5, 72-015 Police, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko intendenta”

8. Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły (tel. 91 43 16 480).

Wszystkie informacje dotyczące kolejnych etapów naboru będą podawane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w szkole.

Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkółnr 2 w Policach.

Osoby, które spełniły wymagania formalne, zostaną zaproszone na spotkanie w celu  przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.


Police, 28 czerwiec 2016 r.
Załączniki

Powiadom znajomego