W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

opłata za gospodarowanie odpadami od 2013 r.

WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI
opłata za gospodarowanie odpadami:
podstawa prawna:  ustawa z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391) -Opłata pobierana od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
Przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, rozumie się obok właścicieli nieruchomości także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, którzy zamieszkują na nieruchomości położonej na terenie Gminy Police. Opłatę oblicza się w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
-obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
Stawki:
   - określone są w UCHWALE NR XXVI/191/2012 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i wynoszą:
•             12 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku, uchwalonym na podstawie odrębnej uchwały,
•             20 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób zmieszany.
Wymagane dokumenty
- Należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- pobierz deklarację  Deklaracja  
Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć następujące dokumenty:
- pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,
- kopię dokumentu potwierdzającego zamieszkanie osoby zameldowanej na danej nieruchomości w innym miejscu, niż Gmina Police lub oświadczenie właściciela nieruchomości o nie zamieszkiwaniu osoby zameldowanej na danej nieruchomości
Termin składania deklaracji
 -pierwszą deklarację w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku,
-W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. 
Termin płatności opłaty:
- do 10 dnia  każdego miesiąca. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą okres od dnia 1 do 31 lipca 2013 roku, uiszcza się w terminie do dnia 10 sierpnia 2013 roku.Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wpłacać w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim lub na konto nr 57 1240 3927 1111 0010 6013 0193 - informacja ta dotyczy tylko opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Jeżeli termin płatności przypada w dzień wolny od pracy (wolne soboty, niedziele i święta), to termin płatności przypada następnego dnia po dniu wolnym od pracy.
Miejsce składania deklaracji:
Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
kancelaria pokój 2c (parter)
 

Powiadom znajomego