W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Stawki, terminy, deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 2021r.

STAWKI, TERMINY, DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 2021R.


Podstawa prawna:

Art. 6n ust. 1 oraz art. 6 q Ustawy z dnia 13 września 1996 r. – o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z  2020 r., poz. 1439 z późn. zm.),

Wymagane dokumenty:

- deklaracja od 01 stycznia 2021 r.

Termin składania deklaracji:

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Polic określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Miejsce składania deklaracji:  pokój 3A

Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku śmierci mieszkańca, można  złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
Stawki:

Od  1 stycznia 2021 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest w oparciu:

o liczbę osób zamieszkujących nieruchomość jednorodzinną,
od zużytej wody - za każdy 1m3 zużytej wody na danej nieruchomości wielorodzinnej,
od pojemnika w nieruchomości mieszanej (części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne).
W przypadku nieruchomości wielorodzinnej niewyposażonej w wodomierz lub niepodłączonej do miejskiej sieci wodociągowej oraz nowo wybudowanej  nieruchomości wielorodzinnej, dla których brak jest danych dotyczących średniego zużycia wody, zużycie wody ustala się na podstawie przyjętej przeciętnej normy zużycia wody wynoszącej 2,87 m³ miesięcznie na osobę zamieszkałą na terenie danej nieruchomości.

Obowiązujące stawki niezbędne do naliczania opłat za gospodarowanie odpadami:

29,00 zł od osoby zamieszkującej w zabudowie jednorodzinnej ,
9,20 zł za 1 m3 zużytej wody w zabudowie wielorodzinnej ,
w nieruchomościach mieszanych, w odniesieniu do części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne koszt jednorazowego odbioru:
pojemnika o pojemności 120 l – w wysokości 6,00 zł,
pojemnika o pojemności 240 l – w wysokości 12,00 zł,
pojemnika o pojemności 1100 l – w wysokości 55,00 zł,
pojemnika o pojemności 1500 l – w wysokości 75,00 zł,
pojemnika o pojemności 2500 l – w wysokości 125 zł,
worka o pojemności 120 l – w wysokości 10,00 zł.
 Ulgi: 

2,00 zł od stawki od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zadeklarowania posiadania kompostownika na nieruchomości;
5,00 zł za każdego członka rodziny wielodzietnej zamieszkującego nieruchomość.
W przypadku braku segregacji podwyższone stawki za odbiór odpadów wynoszą:

1) 58,00 zł od osoby zamieszkującej w zabudowie jednorodzinnej ,

2) 18,40  zł za 1 m3 zużytej wody w zabudowie wielorodzinnej ,

3) w nieruchomościach mieszanych , w odniesieniu do (części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) koszt jednorazowego odbioru:

pojemnika o pojemności 120 l – w wysokości 12,00 zł,
pojemnika o pojemności 240 l – w wysokości 24,00 zł,
pojemnika o pojemności 1100 l – w wysokości 110,00 zł,
pojemnika o pojemności 1500 l – w wysokości 150,00 zł,
pojemnika o pojemności 2500 l – w wysokości 250,00 zł,
worka o pojemności 120 l – w wysokości 20,00 zł.
Zasady opłat 

Opłaty za gospodarowanie odpadami należy uiszczać  bez wezwania do 20 – go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Wyjątek stanowi opłata, za miesiąc styczeń , którą należy uiścić w terminie do dnia 31 stycznia.

Każdemu z właścicieli nieruchomości nadany jest indywidualny numer konta bankowego, odrębny dla każdej nieruchomości, na którą złożono deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do momentu otrzymania indywidualnego konta, opłatę należy uiszczać bez wezwania na obecne konto Gminy:

Bank Pekao SA II O/Szczecin ul. Bogurodzicy 5, 70-400 Szczecin

57 1240 3927 1111 0010 6013 0193

Indywidualny numer konta bankowego jest na bieżąco dostarczany kurierem i operatorem pocztowym. Można go również pobrać w pok. 3A (Wydział Gospodarki Odpadami) w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3

Opłata Skarbowa- pełnomocnictwo:

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą składać także pełnomocnicy właścicieli nieruchomości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od udzielenia pełnomocnictwa należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek:

Bank Pekao SA II O/Szczecin Nr 71 1240 3927 1111 0010 6012 9650

                                          

WZÓR DEKLARACJI:

                      (do pobrania- wersje PDF, DOC)

Załączniki:

1.     ZABUDOWA JEDNORODZINNA:

a) Deklaracja - nieruchomość jednorodzinna (DJ) (od 1 stycznia 2021 r.) word,
b) Deklaracja - nieruchomość jednorodzinna (DJ) (od 1 stycznia 2021 r.) pdf

c) Deklaracja - nieruchomość jednorodzinna -mieszana (DM)(od 1 stycznia 2021) word 
d) Deklaracja - nieruchomość jednorodzinna –mieszana (DM) (od 1 stycznia 2021) pdf 2. 


2. ZABUDOWA WIELORODZINNA

a) Deklaracja – nieruchomość wielorodzinna (DW) (od 1 stycznia 2021 r.) word
b) Deklaracja – nieruchomość wielorodzinna (DW)(od 1 stycznia 2021 r.) PDF

c) Załącznik do DW ZW- 1(od 1 stycznia 2021 r.) word 
d) Załącznik do DW ZW- 1(od 1 stycznia 2021 r.) PDF

 

 

Powiadom znajomego