W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Udostępnienie danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODEM OSOBISTYM

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

OPŁATY:

31 zł – opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 
Opłat należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Policach lub dokonać płatności w urzędzie (kartą lub blikiem).

BANK PEKAO SA IIO/SZCZECIN UL.BOGURODZICY 5. 70-400 SZCZECIN NR KONTA : 

71 1240 3927 1111 0010 6012 9650

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

UWAGI:

1. Organy gmin udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu.
2. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.
3. Potrzeba uzyskania danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym ma wynikać z interesu prawnego.
4. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
5. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)  po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
6. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Policach (pok.3c) 91 43 11 855
Kontakt: Wydział Spraw Obywatelskich – 91 43 11 811, 43 11 812.

Załączniki

Powiadom znajomego