W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie / Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні

Język polski

Заява про присвоєння номера PESEL для громадян України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України від 16 березня 2022 року.


Громадянин України, який внаслідок бойових дій був змушений покинути свою 
країну  та легально в'їхав на територію Республіки Польща
у період з 24 лютого 2022 року та заявляє про намір перебувати на території Республіки Польща, його перебування на цій території вважається законним строком на 18 місяців, рахуючи з 24 лютого 2022 року. Перебування дитини народженoї на території Республіки Польща матір'ю, яка є особою, зазначеною в першому реченні, у період, що стосується матері.

Громадянам України, які прибувають на територію Республіки Польща у зв'язку з воєнними діями на території України, будь-який орган виконавчої влади ґміни на їх письмову заяву  отримує номер PESEL, що дозволить реалізувати ряд державних послуг для цих людей.

Необхідні документи:

• заявка на номер PESEL (завантажити нижче)
• проїзний документ, карта поляка або інший документ із фотографією, що дозволяє ідентифікувати особу (також недійсний), а для осіб до 18 років також документ, що підтверджує народження
• 1 кольорова фотографія розміром 35x45 мм, на якій зображено людину в положенні спереду, без головного убору та темниx
 окулярів, дивиться прямо перед сeбe, з відкритими очима, з природним виразом обличчя та з закритим ротом (щодо паспорта чи ID-картки)

Адміністративнa плата:
- не стосовується

Дата і спосіб виконання:
Негайно. Якщо розгляд заяви потребує роз’яснювального порядку – відповідно до положень адміністративного Кодексу 

Місце подання документів:
Заява про надання номера PESEL громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни подається особисто за місцезнаходженням органу комунальної власності в письмовій формі з власноручним підписом, заповненим латиницею заявником або працівником комунальної влади на підставі даних, наданих заявником. Від імені неповнолітнього заяву подає один із батьків, опікун,  тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.

Примітка:
при подачі заяви повинні бути присутні неповнолітні віком від 12 років.

Відділ Цивільних Cправ
Гmiнa Полiсe
вул. Стефанa Баторія 3
72-010 Поліцe
Кабінет 10 


 Процедура звернення:
 - не стосовується

Правова основа:
• Закон від 12 березня 2022 року. про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (від 2022 року, ст. 583)
• Акт від 14 червня 1960 року - Кодекс адміністративного судочинства ( від 2021 року, ст. 735 із змінами)

Інша інформація:

Номер PESEL відповідно до Закону від 12 березня 2022 року. про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави надається міністром, уповноваженим з питань комп'ютеризації, шляхом матеріально-технічної діяльності громадянам України та членam сім'ї, які не є громадянами України, які на законних підставах  вїхали на територію Республіки Польщa безпосередньо з території України в період з 24 лютого 2022 р. та заявляють про намір залишитися на території Польщі та громадянам України, які мають карту поляка, та найближчим членам їхніх сімей, які виїхали з території України у період з 24 лютого 2022 року. а потім легально прибули на територію Республіки Польща та заявляють про намір залишитися в Польщі.

Номер PESEL на підставі закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни не надається громадянам України, які мають посвідку на постійне проживання, дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу, дозвіл на тимчасове проживання, статус біженця, додатковий захист, згода на допустиме перебування. Громадяни України, які подали заяви про міжнародний захист у Республіці Польща або від імені яких подано такі заяви та заявили про намір подати вищезазначені заяв або яких стосуються такі заяви про наміри. У разі відкликання зазначеної заяви громадянином України може бути присвоєно номер PESEL.

Особи, яким уже присвоєно номер PESEL (без фотографій та відбитків пальців), повинні повторно звернутися до Mіського управління Полiсax із заповненою заявою та надати фотографії та залишити відбитки пальців. Відповідно до Закону, їм необхідно скористатися рішеннями допомоги, передбаченими Законом про допомогу громадянам України.


Поряд із призначенням номера PESEL, ви також можете отримати довірений профіль.

Якщо ви хочете займатися офіційними справами онлайн? Вам потрібен надійний профіль. Це безкоштовний інструмент, який дозволяє вирішувати певні офіційні справи в режимі онлайн, на веб-сайтах державного управління, не виходячи з дому (включаючи ePUAP, CEIDG, ZUS, податкову службу та управління ґмін, повітів, воєводств та центральної державної адміністрації).

Wniosek o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy od 16 marca 2022r.

Obywatel Ukrainy, który w wyniku działań wojennych został zmuszony do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Za legalny uznawany będzie także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu pierwszym, w okresie dotyczącym matki.

Obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy w dowolnym organie wykonawczym gminy nadaje się na ich pisemny wniosek numer PESEL, który pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób.

Wymagane dokumenty:

wniosek o nadanie numeru PESEL (do pobrania poniżej)
dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości (także nieważny), a w przypadku osób do 18 roku życia, również dokument potwierdzający urodzenie
1 kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami (jak do paszportu lub dowodu osobistego)

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, wypełnionym w alfabecie łacińskim przez  wnioskodawcę albo przez pracownika organu gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.  W imieniu małoletniego wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Uwaga: małoletni od 12 roku życia musi być obecny przy składaniu wniosku.

Wydział Spraw Obywatelskich 
Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

Pokój nr 10

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.: Dz.U. z 2022r. poz.583)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021r. poz.735 z późn. zm.)

Inne informacje:

Numer PESEL na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji w drodze czynności materialno-technicznej obywatelom Ukrainy oraz ich małżonkom niebędącymi obywatelami Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r. i deklarują zamiar pozostania w Polsce oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka i członkom ich najbliższej rodziny, którzy opuścili terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r. a następnie przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i deklarują zamiar pozostania w Polsce.

Numer PESEL na podstawie ustawy  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego  Unii  Europejskiej,  zezwolenie na  pobyt czasowy,  status uchodźcy,  ochronę  uzupełniającą, zgodę na  pobyt tolerowany.  Nie przysługuje także obywatelom Ukrainy,  którzy złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone oraz którzy zadeklarowali zamiar złożenia w/wym. wniosków lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą. W przypadku wycofania przez obywatela Ukrainy wniosku, o którym mowa wyżej numer PESEL może zostać nadany.

Osoby, którym został już nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców), będą musiały ponownie zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Policach z wypełnionym wnioskiem i dostarczyć fotografie oraz  zostawić odcisków palców. Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

Wraz z nadaniem numeru PESEL można jednocześnie uzyskać profil zaufany.

Chcesz załatwiać sprawy urzędowe online? Potrzebujesz profilu zaufanego. To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać, określone sprawy urzędowe online, w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz urzędy gmin, powiatów, województw i centralnej administracji rządowej).

Załączniki

Powiadom znajomego