Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PolicePrzetarg nieograniczony

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na na roboty dekarskie: Docieplenie połaci dachowej płytami styropianowymi oraz dwuwarstwowe krycie papą termozgrzewalną ca 765 m2 wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Piłsudskiego 12-12c w Policach.

Status zamówienia rozstrzygnięte

zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 72-010 Police, ul. Bankowa 18, NIP 851-030-76-70 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty dekarskie: Docieplenie połaci dachowej płytami styropianowymi oraz dwuwarstwowe krycie papą termozgrzewalną ca 765 m2 wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Piłsudskiego 12-12c w Policach. przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 06.08.2007r. Oferty otrzymane - 3 : 1. Zakład Dekarsko-Murarski, Zdzisław Tundys, Police 2. Rzem. Zakład Dek-Blacharski, Roman Gumiński, Stargard Szczec. 3. „JONDA” Aneta Czaplińska, Szczecin-Mierzyn Oferty odrzucone, wykonawcy wykluczeni – 1: Oferta nr 2. Rzem. Zakład Dek-Blacharski, Roman Gumiński, Stargard Szczec. Uzasadnienie: Wykonawca nie udokumentował spełnienia wszystkich warunków uczestnictwa w postępowaniu, wykonawca nie spełnia minimalnych wymagań zamawiającego dot. serwisu gwarancyjnego. Kryteria wyboru ofert: 1. Najkorzystniejsza cena - 90 % 2. Gwarancja - 10 % Oferty nie podlegające odrzuceniu – cena ofertowa brutto, udzielona gwarancja: Oferta nr 1. - 117.320,94 zł, 60 miesięcy Oferta nr 3. - 127.783,04 zł, 120 miesięcy Ocena ważnych ofert - ilość punktów: Oferta nr 1. - 90,00 + 5,00 = 95,00 pkt. Oferta nr 3. - 82,63 + 10,00 = 92,63 pkt. Wybrano ofertę zakładu: Zakład Dekarsko-Murarski, Zdzisław Tundys 72-010 Police, ul. Piaskowa 110/2 za wynagrodzeniem ryczałtowym: 109.645,74 + 7.675,20 (7 % podatek VAT) = 117.320,94 zł Gwarancja na wykonane roboty - 60 miesięcy, termin wykonania: 31.10.2007

Treść

PRZETARG
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
72-010 Police,  ul. Bankowa 18,  tel. 091-43-11-351
 
ogłasza przetarg nieograniczony
 
na roboty dekarskie:
 
Docieplenie połaci dachowej płytami styropianowymi
oraz dwuwarstwowe krycie papą termozgrzewalną ca 765 m2
wraz z robotami towarzyszącymi  na budynku mieszkalnym
przy ul. Piłsudskiego 12-12c  w Policach.

 • Wymagany termin wykonania robót:  do 31.10.2007 r.
 • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej można uzyskać na stronie internetowej http://www.police.pl/przetargi_zgkim.html, w wersji drukowanej można otrzymać w siedzibie ZGKiM Police, pokój 310.
 • Upoważnieni do udzielania informacji są:  Krystyna Szydelska,  Waldemar Haber.
 • Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie  wadium:  w kwocie 2.200 zł  (dwa tysiące dwieście zł).  
 • Termin związania ofertą - 30 dni.
 • Kryteria wyboru oferty:   cena   90 %, udzielona gwarancja 10 %.   
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
  • nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,
  • zatrudniający co najmniej dwóch pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania robót dekarskich,
  • zatrudniający osobę posiadającą uprawnienia budowlane,
  • dysponujący co najmniej jednym środkiem transportu do przewozu materiałów,
  • którzy wykonają co najmniej 60 % zamówienia siłami własnymi,
  • którzy w okresie ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej 3 zamówienia w zakresie zbliżonym do objętego niniejszym zamówieniem i przedstawią referencje od min. 2 zamawiających
 • Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGKiM Police, ul. Bankowa 18.
 • Termin składania ofert upływa w 06.08.2007r. o godz. 9,00.
 • Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGKiM Police, sala konferencyjna, pok. 301 w dniu 06.08.2007r. o godz. 10,00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij