Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PolicePrzetarg nieograniczony

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ MODERNIZACJI MONITORINGU MIEJSC ZAGROŻONYCH PRZESTĘPCZOŚCIĄ W POLICACH

Status zamówienia unieważnione

zamawiający Gmina Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej 60.000 euro

termin składania ofert

unieważnienie

unieważnienie
Burmistrz Gminy Police, informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji monitoringu miejsc zagrożonych przestępczością w Policach na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 26 lipca 2007 r. zostało unieważnione.

Treść

Burmistrz Gminy Police
ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
ogłasza przetarg nieograniczony na

OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ MODERNIZACJI MONITORINGU MIEJSC ZAGROŻONYCH PRZESTĘPCZOŚCIĄ W POLICACH

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać osobiście w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym Urzędu Gminy w Policach,  ul. Bankowa 18,  IV piętro, pok. 414  w godzinach   9:00 – 14:00 .
  SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Policach www.police.pl .    
 2. Przedmiot zamówienia:
  • wymiana istniejących urządzeń stanowiska operatorów znajdującego się w KP Policji, wymiana istniejących kamer wraz z urządzeniami sterującymi (szt. 5 )
  • wykonanie nowych stanowisk kamerowych na terenie Polic (szt. 6 ), wykonanie zdublowanego stanowiska operatorów (podrzędnego) w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Grunwaldzkiej (połączenie z KPP drogą radiową lub/i kablem).
  • transmisja po istniejących i projektowanych światłowodach i skrętkach (w kanalizacji TP lub inna propozycja),
  • opcja, transmisja drogą radiową (lub system mieszany).
 3. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest przedstawiciel Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Edmund Janik  -  tel / fax:  091 43 11 864.
 4. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Wydziale Techniczno-     Inwestycyjnym Urzędu Gminy w  Policach, ul. Bankowa 18, pok. nr 411 (IV p.) w terminie do 25.07.2007 r.  do godz. 10:00 .
 5. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
 6. Termin wymagany przez Zamawiającego:  do dnia 30.11.2007 r.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.07.2007  r. o godz. 11:00 w pok. nr 32 (I p.)  w siedzibie Urzędu Gminy w Policach,  ul. Stefana Batorego 3, w obecności wykonawców.
 8. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający następujące warunki:
  • wykonawca spełnia wymogi zawarte w SIWZ,
  • profil działalności wykonawcy musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia,
  • wykonawca wykona siłami własnymi zakres robót o wartości co najmniej 50 % ceny oferty
  • wykonawca wykaże wykonanie należycie co najmniej trzech prac odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (w okresie 5 lat od wszczęcia postępowania lub w okresie krótszym jeżeli okres działalności jest krótszy),
  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia, nie spełnia. Nie spełnienie choćby jednego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty.
 9. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 
  • cena oferty – 100 %
 10. Termin związania z ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
 11. Nie pobiera się wadium.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Mapa


 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij