W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na na roboty malarskie Malowanie olejne i emulsyjne wraz z przygotowaniem powierzchni ścian 5 klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Bankowej 6a,6b/Zamenhofa 1, 1a, 1b w Policach
Status zamówienia unieważnione
Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej 60.000 euro
Termin składania ofert
unieważnienie
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 72-010 Police, ul. Bankowa 18, NIP 851-030-76-70 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: roboty malarskie Malowanie olejne i emulsyjne wraz z przygotowaniem powierzchni ścian 5 klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Bankowej 6a,6b/Zamenhofa 1, 1a, 1b w Policach przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 29.05.2007 r Ogłoszenie zostało opublikowane: - na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGKiM Police w dniu 07.05.2007 - na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Police w dniu 07.05.2007 - na portalu uzp.gov.pl w dniu 07.05.2007 - w internecie na stronie UG w dniu 07.05.2007 Liczba otrzymanych ofert – 0 Przetarg został unieważniony Na przetarg nie wpłynęła żadna oferta.

Police, dnia 15.05.2007

P R Z E T A R G
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
72-010 Police,  ul. Bankowa 18,  tel. 091-43-11-351
 
ogłasza przetarg nieograniczony o wart. do 60.000 euro
 
na  roboty malarskie
 
Malowanie olejne i emulsyjne wraz z przygotowaniem powierzchni ścian 5 klatek schodowych w budynku mieszkalnym
przy ul. Bankowej 6a,6b/Zamenhofa 1, 1a, 1b w Policach

 • Pożądany termin wykonania robót:  do 31.07.2007 r.
 • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej można uzyskać na stronie internetowej http://www.police.pl/przetargi_zgkim.html, w wersji drukowanej można otrzymać w siedzibie ZGKiM Police, pokój 310.
 • Upoważnieni do udzielania informacji są:  Krystyna Szydelska,  Joanna Roszak.
 • Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie  wadium w wysokości  800 zł  (OSIEMSET zł).
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Termin związania ofertą - 30 dni.
 • Kryteria wyboru oferty:   cena   100 %.   
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
  1. nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,
  3. zatrudniający co najmniej dwóch pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania robót malarskich,
  4. którzy wykonają co najmniej 60 % zamówienia (tj. malowanie emulsyjne i olejne) siłami własnymi,
  5. którzy w okresie ostatnich pięciu lat (lub w okresie krótszym, jeżeli okres działalności był krótszy) wykonali należycie co najmniej: malowanie 5 klatek schodowych lub lokali i przedstawią referencje od min. 2 zamawiających.
 • Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGKiM Police, ul. Bankowa 18.
 • Termin składania ofert upływa w dniu  29.05.2007r. o godz. 9,00.
 • Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGKiM Police, sala konferencyjna, pok. 301 w dniu  29.05.2007r. o godz. 10,00.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Załączniki

siwz.zip zip, 375 kB

Powiadom znajomego