Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceAplikant Straży Miejskiej w Policach

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrani kandydaci 1. Ewa Pytel ,
2. Iwona Lewandowska,

uzasadnienie wyboru Wybrane kandydatki złożyły aplikacje spełniające wymogi formalne. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej wykazał, że Pani Ewa Pytel i Pani Iwona Lewandowska w najwyższym stopniu spełniają wymagania niezbędne i pożądane oraz posiadają predyspozycje do pracy na stanowisku aplikanta.

Szczegóły

stanowisko Aplikant Straży Miejskiej w Policach

miejsce pracy Straż Miejska w Policach

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

Treść


   BURMISTRZ   POLIC

OGŁASZA NABÓR

NA  TRZY WOLNE STANOWISKA PRACY

w Urzędzie Miejskim w Policach

 aplikantów Straży Miejskiej w Policach

1.Opis stanowiska pracy.

 

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonanie zadań z zakresu:

- podejmowania interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,

- patrolowania ulic i kontroli pod względem przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o strażach gminnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa lokalnego,

- przestrzegania prawa, rzetelnego, bezstronnego i terminowego wykonywania poleceń przełożonych.

  Strażnicy oraz osoby ubiegające się o przyjęcie na stanowisko strażnicze podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim oraz psychologicznym.


2. Warunki pracy na stanowisku:

- częste kontakty z mieszkańcami,

- kontakt ze zwierzętami,

- praca na pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie, średnio 40 godzin tygodniowo,

- praca w terenie.


3. Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- ukończone 21 lat,

- posiadanie pełni praw publicznych,

- wykształcenie minimum średnie,

- nienaganna opinia,

- sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

- uregulowany stosunek do służby wojskowej.


4.Wymagania pożądane:

- znajomość podstaw obsługi komputera,

- zamieszkanie na terenie Gminy Police lub najbliższej okolicy(np. sąsiedniej gminy),

- dobra znajomość topografii Gminy Police,

- preferowany wiek do 35 lat( z uwagi na charakter pracy),

- brak przeciwwskazań do pracy ze zwierzętami (np. alergia, lęk),

- znajomość specyfiki pracy w Straży Miejskiej,

- posiadanie prawa jazdy kategorii B,

- preferowane osoby posiadające przeszkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich).


5.Wymagane dokumenty:

- życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

- wypełniony kwestionariusz osobowy*,

- kserokopie świadectw pracy( jeśli posiada),

- referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz 926 z późn. zm.),

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 10 lutego 2017 roku

pod adresem: Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

 „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze APLIKANT STRAŻY MIEJSKIEJ”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3,I piętro.

* druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborzeZałączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij