Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceReferent w Wydziale Urbanistyki i Architektury

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Paulina Turzyńska,

uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka złożyła aplikację spełniającą wymogi formalne.
Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani Paulina Turzyńska posiada kwalifikacje do wykonywania zadań wynikających z zakresu obowiązków
przypisanych do stanowiska, na które prowadzony był nabór.

Szczegóły

stanowisko Referent w Wydziale Urbanistyki i Architektury

miejsce pracy Urząd Miejski w Policach

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

Treść

BURMISTRZ   POLIC  

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

w Urzędzie Miejskim w Policach

 

Referent w Wydziale Urbanistyki i Architektury

nazwa stanowiska pracy,


 

1. Opis stanowiska pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań z zakresu:


1)przygotowywanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego,

2)porządkowanie i przygotowywanie planistycznej dokumentacji formalno-prawnej do

   przekazania wojewodzie,  

3)przygotowywanie informacji z planu miejscowego  oraz  informacji o wysokości renty planistycznej,

4) przygotowywanie zaświadczeń dot. gminnego obszaru rewitalizacji,

5) archiwizowanie dokumentów.


2.Warunki pracy na stanowisku

Praca  biurowa w wymiarze 1 etatu, częste kontakty z interesantami, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie oraz obsługa urządzeń biurowych.  

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w  listopadzie 2017r. nie przekroczył 6%.


3. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie średnie,

2)  2 letni staż pracy  / co najmniej rok praktyki na podobnym stanowisku/,

3) biegła znajomość :

- przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

- znajomość instrukcji kancelaryjnej, jednolitego  rzeczowego wykazu akt oraz   

   instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,  

5) obywatelstwo polskie,

6) pełna zdolność do czynności prawnych,

7) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) obsługa komputera i urządzeń biurowyc

 

 

4. Wymagania pożądane

1. Zdolność  szybkiego uczenia się nowych zagadnień, samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

5. Wymagane dokumenty:

1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2. list motywacyjny,

3. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

4. wypełniony kwestionariusz osobowy**,

5. kserokopie świadectw pracy,

6. referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność / dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienie , o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2016r., poz.902/ ,

8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do  22.12.2017r. do godz.15

pod adresem :

Urząd  Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent - w Urzędzie Miejskim w Policach w Wydziale  Urbanistyki i Architektury. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego  po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.** druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij