Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PolicePodinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

miejsce pracy Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora - w Urzędzie Miejskim w Policach w Wydziale Spraw Obywatelskich

Treść

BURMISTRZ   POLIC  

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

w Urzędzie Miejskim w Policach

 

Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

nazwa stanowiska pracy, 


1. Opis stanowiska pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań z zakresu:

1) Prowadzenie rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców / w systemie teleinformatycznym/,

2) Praca z aplikacją Źródło,

3) Aktualizacja danych w ewidencji ludności:

    - dokonywanie zmian w rejestrze mieszkańców na podstawie  danych przekazanych przez inne  organy,

   -  dokonywanie zmian na podstawie zgłoszeń mieszkańców,

4) Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności,

5) Współpraca i przekazywani danych do innych organów,

6) Prowadzenie z urzędu lub na wniosek strony postępowań administracyjnych

    w sprawach meldunkowych,

7) Sporządzanie obowiązujących sprawozdań.


2.Warunki pracy na stanowisku

Praca  biurowa w wymiarze 1 etatu, wymagająca współpracy z innymi komórkami urzędu  a także innymi  urzędami i instytucjami, częste kontakty z interesantami, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie oraz obsługa urządzeń biurowych.  

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w  maju  2017r. nie przekroczył 6%.


3. Wymagania niezbędne:

1) Wykształcenie wyższe,

2) Minimum 4 letni staż pracy  / pożądana praca w organie administracji /,   

3) Biegła znajomość :

-  ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz aktów wykonawczych, Kodeks Wyborczy,

- ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej , ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o opłacie skarbowej

5) Pełna zdolność do czynności prawnych,

6) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) Biegła obsługa komputera, znajomość programów i aplikacji ewidencji ludności,

8) Obsługa urządzeń biurowych.

 

4. Wymagania pożądane:

1. Znajomość języka angielskiego,

2. Zdolność i chęć szybkiego uczenia się nowych zagadnień,

4.Samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania relacji międzyludzkich.

 

5. Wymagane dokumenty:

1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2. list motywacyjny,

3. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

4. wypełniony kwestionariusz osobowy**,

5. kserokopie świadectw pracy,

6. referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność / dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienie, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2016r., poz.902/

8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do  19.06.2017r.

pod adresem :

Urząd  Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora - w Urzędzie Miejskim w Policach w Wydziale Spraw Obywatelskich. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego  po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.** druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij