Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceGłówny księgowy w Miejskim Żłobku w Policach

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Renata Woźniak, Szczecin

uzasadnienie wyboru Pani Renata Woźniak spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu Dyrektora Miejskiego Żłobka w Policach o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – głównego księgowego- z dnia 23.05.2017 r. W rozmowie kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się znajomością i doświadczeniem z zakresu zadań wykonywanych przez głównego księgowego oraz potwierdziła posiadanie pożądanych umiejętności. Wysokie kwalifikacje gwarantują sprawność i rzetelność w pracy.

Szczegóły

stanowisko Główny księgowy w Miejskim Żłobku w Policach

miejsce pracy Miejski Żłobek w Policach

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Żłobek w Policach ul. Robotnicza 15/17

Treść

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Dyrektor Miejskiego Żłobka w Policach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

głównego księgowego.

 1. Miejski Żłobek w Policach, ul. Robotnicza 15/17 tel. 91 3 175-721

 2. Stanowisko: główny księgowy.

 3. Wymiar czasu pracy: 20 godzin tygodniowo.

 4. Termin rozpoczęcia pracy: 01.09.2017 r.

 5. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie:  

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,

2) znajomość zagadnień z zakresu: finansów publicznych, zasad rachunkowości, klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,

5) dobra znajomość i umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,

 6. Wymagania pożądane:

1) 3 letni staż pracy w służbach finansowo – księgowych jednostek lub zakładów budżetowych,

2) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności: komunikatywność,  operatywność, zdolność analitycznego myślenia, pracy w zespole, dobra organizacja własnej pracy, rzetelność, punktualność.

7. Główne zadania:

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych,

2) rozliczanie finansowe placówki związane z jej działalnością,

3) sporządzanie dokumentacji rachunkowej,

4) przyjmowanie i kontrolowanie dokumentacji rachunkowej,

5) archiwizowanie dokumentacji finansowej,

6) rozliczanie inwentaryzacji majątku żłobka,

7) sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań,

8) analizowanie wykorzystywania środków budżetowych,

9) wy­­konywanie sprawozdań finansowych i budżetowych,

10) obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac dla zatrudnionych w żłobku pra­cowników, rozliczanie deklaracji ZUS, US.

11) ewidencjonowanie środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

12) przygotowywanie projektu planu finansowego żłobka,

13) kontrolowanie operacji finansowych oraz legalności dokumentacji finansowej,

14) nadzorowanie pod względem poprawności prawnej zawieranych przez żłobek umów, skutkujących zobowiązaniami finansowymi żłobka,

15) monitorowanie zgodności dokonywanych przez żłobek wydatków z ustawą
o zamó­wie­niach publicznych,

16) nadzorowanie poprawności wykonywanych przez innych pracowników zadań zwią­zanych z rachunkowością,

17) opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów związanych z finansami i rachun­kowością.


8. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kserokopie dokumentów/dyplomów potwierdzających wykształcenie,

4) kwestionariusz osobowy,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni
z praw publicznych,

9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)


9. Oferty należy składać lub przesłać w terminie do 06.06.2017 r.

 na adres: Miejski Żłobek w Policach ul. Robotnicza 15/17

 w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Nabór na stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Miejskim Żłobku w Policach”

 10. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.


11.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w żłobku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

12. Oferty, które wpłyną do Miejskiego Żłobka  w Policach po terminie nie będą rozpatrywane.


13. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicach ogłoszeniowych Miejskiego Żłobka w Policach.Dyrektor

Miejskiego Żłobka w PolicachZałączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij