W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Postanowienie OŚ-7624/20/07 z 09.08.2007 r.

OŚ-7624/20/07                                                                    Police, 9.08.2007r.
 
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 51 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2005r. Dz. U. Nr 92, poz. 769)
w związku z wnioskiem Pan Antoniego Rosner - Rosner Composites A. Rosner, K. Bielecka-Rosner z siedzibą w Trzeszczynie ul. Kościuszki 47, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

postanawiam

nałożyć obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn.: „Hala do produkcji konstrukcji kompozytowych” w zakresie określonym w art. 52 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Pan Antonii Rosner – Rosner Composites A. Rosner, K. Bielecka-Rosner z siedzibą w Trzeszczynie ul. Kościuszki 47 - w dniu 5 czerwca 2007r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Hala do produkcji konstrukcji kompozytowych”. Zadanie realizowane będzie w miejscowości Trzeszczyn na działce nr 137/5.
Wraz z wnioskiem złożono Informację o planowanej inwestycji, kopię mapy ewidencyjnej
z zaznaczonym przebiegiem granic terenu oraz lokalizacją obiektu, którego dotyczy wniosek, kopię pisma Inspekcji Ochrony Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie dotyczącego aktualnego stanu jakości powietrza oraz obliczenia max. stężeń zanieczyszczeń a także mapę ewidencyjną.
Zgodnie z art. 51 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) obowiązek sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, natomiast ust. 3 tego artykułu stanowi, że postanowienie, o którym mowa w ust. 2 wydaje się po zasięgnięciu opinii określonych ustawowo organów.
W dniu 2 lipca 2007r. Burmistrz Gminy Police wystąpił pisemnie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Starosty Polickiego o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Postanowieniem z dnia 18 lipca 2007r. znak: PS.NZ.4071/56/07 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowił nie odstępować od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla omawianego przedsięwzięcia oraz określił jego zakres. Starosta Policki postanowieniem z dnia 16 lipca 2007r. znak: SR.BS.7633-P/12.1/07 odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Biorąc pod uwagę powyższe opinie organów oraz rodzaj przedsięwzięcia Burmistrz Gminy Police postanowił nałożyć obowiązek wykonania raportu oraz określić jego zakres.            
Na postanowienie służy stronie zażalenie wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Police do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Powiadom znajomego