W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Postanowienie OŚ-7624/91/06 z dnia 24.01.2007r.

OŚ-7624/91/06
Police, 24.01.2007r.POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 51 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 14 i 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2005r. Dz. U. Nr 92, poz. 769) w związku z wnioskiem Pana Arkadiusza Ciok zamieszkałego w Policach, przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 48 , dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

postanawiam

nałożyć obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn.: „Budynek mieszkalny jednorodzinny z usługą. Stacja obsługi samochodów” realizowanego w Policach, ulica Reja, działka nr 25/11 (obręb 12 Police) w zakresie określonym w art. 52 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Pan Arkadiusz Ciok zamieszkały w Policach, ul. Kosynierów Gdyńskich 48 - w dniu 18 grudnia 2006r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budynek mieszkalny jednorodzinny z usługą. Stacja obsługi samochodów”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w Policach, ulica Reja, działka nr 25/11 (obręb 12 Police).
Wraz z wnioskiem złożono również Informację o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, mapę ewidencyjną, kopię wypisu władających działkami, wtórnik oraz kopię wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 51 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) obowiązek sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, natomiast ust. 3 tego artykułu stanowi, że postanowienie, o którym mowa w ust. 2 wydaje się po zasięgnięciu opinii określonych ustawowo organów.
W dniu 27 grudnia 2006r. Burmistrz Gminy Police wystąpił pisemnie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach oraz do Starosty Powiatu Polickiego o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2007r. znak: PS.NZ.4071/118/06/07 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowił nałożyć obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla omawianego przedsięwzięcia i określił jego zakres. Starosta Powiatu Polickiego postanowieniem z dnia 16 stycznia 2007r. znak: SR.AR.7633-P/1.1/07 również nałożył obowiązek sporządzenia raportu oraz określił jego zakres.
Biorąc pod uwagę powyższe opinie organów, rodzaj przedsięwzięcia oraz usytuowanie zadania postanowiłem nałożyć obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w zakresie określonym w art. 52 ust. 1, 2 i 3 w/w ustawy.

Na postanowienie służy stronie zażalenie, wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Police do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Powiadom znajomego