Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceStreszczenie z kontroli przeprowadzonej w Bibliotece im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach w 2014 roku.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Nr kontroli: R.1711.01.08.2014

Gospodarka finansowo-księgowa za 2013 r.

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach

Wyniki kontroli: Ustalenia i zalecenia

Rewidenci Urzędu Miejskiego w Policach od 25 sierpnia do 11 września 2014 roku przeprowadzili w Bibliotece im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach kontrolę w zakresie przestrzegania procedur wewnętrznych, ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z przepisami prawa, w tym szczególnie celowego i oszczędnego dokonywania wydatków, zaciągania zobowiązań, dokonywania zmian w planach finansowych oraz prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań budżetowych na dzień 31.12.2013 r.

Wnioski pokontrolne zostały zawarte w protokole nr R.1711.01.09.2014 z przeprowadzonej kontroli oraz w wystąpieniu pokontrolnym nr R.1711.26.2014 skierowanym do Burmistrza Polic z dnia 24 września 2014 r.

Zalecenia pokontrolne przedstawiono w piśmie nr R.1711.27.2014 z dnia 30 września 2014 r. przekazanym kontrolowanej jednostce.

W 2013 roku jednostka otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy Police w wysokości 1.127.098,- zł. Większość dotacji została przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych od nich (936.930,77 zł), wydatków na zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody (33.168,18 zł) oraz odpisu na ZFŚS (24.522,29 zł). Łącznie na te wydatki przeznaczono 994.621,24 zł, co stanowi 88,25 % otrzymanej dotacji podmiotowej. Szczegółową kontrolą objęto następujące wydatki, sfinansowane z pozostałej części dotacji podmiotowej (132.476,76 zł) oraz dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (17.902,- zł) o łącznej wartości 42.195,34 zł.

W trakcie kontroli stwierdzono że w Rachunku Zysków i Strat na dzień 31.12.2013 r. przychody z tytułu opłat za ksero (udostępnianie zbiorów własnych bibliotecznych poprzez kserowanie) w wysokości 1.558,90 zł, zaewidencjonowane na koncie 700 jako przychody z działalności statutowej błędnie wykazano w pozycji D.III. – „Inne przychody operacyjne” zamiast w pozycji A.I. – „Przychody netto ze sprzedaży produktów”, naruszając tym zasadę wyrażoną w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, , która mówi, że „zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną”. W art. 3 ust.1 pkt 19 ustawy do produktów gotowych zaliczono wyroby i usługi wytworzone przez jednostkę, dlatego też przychody z tego tytułu należy wykazywać w części A.I. – „Przychody netto ze sprzedaży produktów”.

Burmistrz Polic zalecił ujmowanie w Rachunku Zysków i Strat przychodów z tytułu opłat za ksero (udostępnianie zbiorów własnych bibliotecznych poprzez kserowanie) zaewidencjonowanych na koncie 700 jako przychody z działalności statutowej w pozycji A.I. – „Przychody netto ze sprzedaży produktów” zamiast w pozycji D.III. – „Inne przychody operacyjne” zgodnie z zapisami art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij