Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceStreszczenie z kontroli ZGKiM

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Nr kontroli: R.1711.05.06.2012
Gospodarka finansowo-księgowa za 2011 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Bankowa 18, 72-011 Police
Wyniki kontroli: Ustalenia i zalecenia                       
 
 
 
Rewidenci Urzędu Miejskiego w Policach w okresie od 9 maja do 27 czerwca 2012 r. przeprowadzili w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach kontrolę w zakresie przestrzegania realizacji procedur wewnętrznych, ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z przepisami prawa, celowego i oszczędnego dokonywania wydatków, zarządzania należnościami oraz prawidłowości sporządzenia sprawozdań finansowych na dzień 31.12.2011 r.
Wnioski pokontrolne zostały zawarte w protokole nr R.1711.05.06.2012 z przeprowadzonej kontroli oraz w wystąpieniu pokontrolnym nr R.1711.20.2012 skierowanym do Burmistrza Polic z dnia 17 lipca 2012 r.
Zalecenia pokontrolne przedstawiono w piśmie nr R.1711.21.2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r. przekazanym kontrolowanej jednostce.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach prowadził działalność w formie zakładu budżetowego. Koszty i inne obciążenia w 2011 roku wyniosły 16.795.258,81 zł, co stanowiło 94% planu.
Kontrola przestrzegania realizacji procedur w zakresie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków została przeprowadzona na podstawie próby w wysokości 158.382,03 zł. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków objętych kontrolą pod kątem zgodności z obowiązującymi w jednostce procedurami, jak i przepisami prawa.
W pozostałym zakresie stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości:
1)            W procedurach wewnętrznych brakuje zapisów dotyczących wersji stosowanego w Zakładzie oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji, czym naruszono art. 10 ust. 1 pkt 3 c ustawy o rachunkowości.
2)            Zakupione w 2011 roku meble na kwotę 5.450,- zł brutto zostały odpisane jednorazowo w koszty poprzez zastosowanie uproszczenia przyjętego w polityce rachunkowości Zakładu bez objęcia ich ewidencją umożliwiającą identyfikację oraz zaewidencjonowania na kontach 013 i 072, czym naruszono zasadę wyrażoną w opisie do tych kont zawartym w załączniku nr 2 do rozporządzenia MF z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3)            W przypadku niektórych należności przeterminowanych objętych kontrolą nie naliczano odsetek od należności głównej, czym naruszono postanowienia § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia MF z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazuje to również na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
4)            W dniu 11.10.2010 r. została zawarta na czas nieokreślony umowa z Krajowym Rejestrem Długów BIG S.A. w Warszawie, czym naruszono Zarządzenie nr 1/10 z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, art. 46 ust. 1 i art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych oraz art. 142 i 143 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Wskazuje to również na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 15 oraz art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
 
Burmistrz Polic zalecił kontrolowanej jednostce:
1)            Uzupełnić procedury wewnętrzne o zapisy dotyczące wersji stosowanego w Zakładzie oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 c ustawy o rachunkowości.
2)            Naliczać i ujmować w księgach rachunkowych odsetki od należności przeterminowanych, od których w latach poprzednich nie zostały one naliczone zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia MF z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3)            Ująć meble będące na wyposażeniu zakładu w księdze ilościowo-wartościowej oraz zaewidencjonować je na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”, zgodnie z zasadą wyrażoną w opisie do tego konta zawartym w załączniku nr 2 do rozporządzenia MF z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4)            Umowę z Krajowym Rejestrem Długów S.A. BIG S.A. w Warszawie oraz inne umowy na dostawy i usługi, których realizacja nie jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki zawierać na okres nie dłuższy niż do końca roku obrotowego, zgodnie z art. 46 ust. 1 i art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych oraz art. 142 i 143 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij