W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Zarządzenia

XML

Wszystkie zarządzenia publikowane przed rokiem 2015 znajdują się TUTAJ.

zarządzenie nr: 131/2017
zarządzenie nr 131/2017
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Police
zarządzenie nr: 128/2017
zarządzenie nr 128/2017
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej oraz dyrektora przedszkola publicznego
zarządzenie nr: 125/2017
zarządzenie nr 125/2017
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Police
zarządzenie nr: 124/2017
zarządzenie nr 124/2017
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w Policach przy ul. Wojska Polskiego 16
zarządzenie nr: 123/2017
zarządzenie nr 123/2017
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Trzebieży przy ul. Szkolnej 1
zarządzenie nr: 122/2017
zarządzenie nr 122/2017
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Police
zarządzenie nr: 121/2017
zarządzenie nr 121/2017
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie zbycia w formie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Police
zarządzenie nr: 120/2017
zarządzenie nr 120/2017
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie zbycia w formie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Police
zarządzenie nr: 119/2017
zarządzenie nr 119/2017
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał dotację na realizację zadania publicznego: ochrona zwierząt i wysokości dotacji w 2017 roku
zarządzenie nr: 118/2017
zarządzenie nr 118/2017
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie przyjęcia do realizacji planu wydatków majątkowych w zakresie rzeczowo-finansowym na rok 2017
zarządzenie nr: 117/2017
zarządzenie nr 117/2017
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2017
zarządzenie nr: 115/2017
zarządzenie nr 115/2017
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2017-2024
zarządzenie nr: 114/2017
zarządzenie nr 114/2017
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2017
zarządzenie nr: 110/2017
zarządzenie nr 110/2017
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt
zarządzenie nr: 105/2017
zarządzenie nr 105/2017
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na 2017 rok planu przychodów i dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, planu wydatków finansowanych ze środków uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz przekazania do realizacji zadań z tym związanych.
Uwagi art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) i w związku z art. 403 § 2 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 519) oraz w związku z uchwałą Nr XXV/246/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2017 Burmistrz Polic zarządza, co następuje:
zarządzenie nr: 104/2017
zarządzenie nr 104/2017
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie przyjęcia do realizacji planu wydatków majątkowych w zakresie rzeczowo-finansowym na rok 2017
zarządzenie nr: 103/2017
zarządzenie nr 103/2017
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok2017,a także ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XXVIII/269/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia24 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2017.
zarządzenie nr: 99/2017
zarządzenie nr 99/2017
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie wyboru realizatora programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Police
zarządzenie nr: 96/2017
zarządzenie nr 96/2017
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie przekazania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa na wniosek organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz wysokości dotacji
zarządzenie nr: 95/2017
zarządzenie nr 95/2017
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie przekazania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa na wniosek organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz wysokości dotacji
zarządzenie nr: 92/2017
zarządzenie nr 92/2017
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie upoważnienia Dyrektora i innych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach jednorazowego świadczenia z programu „Za życiem”
zarządzenie nr: 91/2017
zarządzenie nr 91/2017
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie upoważnienia Dyrektora i innych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach zasiłków dla opiekunów
zarządzenie nr: 90/2017
zarządzenie nr 90/2017
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie upoważnienia Dyrektora i innych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji
zarządzenie nr: 89/2017
zarządzenie nr 89/2017
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie upoważnienia Dyrektora i innych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
zarządzenie nr: 88/2017
zarządzenie nr 88/2017
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie upoważnienia Dyrektora i innych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji