W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Uchwały Rady

uchwała nr: LXX/641/2024
uchwała nr LXX/641/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie realizacji programu polityki zdrowotnej "Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców gminy Police w roku 2024"
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/640/2024
uchwała nr LXX/640/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/639/2024
uchwała nr LXX/639/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/638/2024
uchwała nr LXX/638/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku (z perspektywą do 2040)
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX 637/2024
uchwała nr LXIX 637/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach na rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX 636/2024
uchwała nr LXIX 636/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach na rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX 635/2024
uchwała nr LXIX 635/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach na rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX 634/2024
uchwała nr LXIX 634/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach na rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX 633/2024
uchwała nr LXIX 633/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Policach na rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX 632/2024
uchwała nr LXIX 632/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach na rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX 631/2024
uchwała nr LXIX 631/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX 630/2024
uchwała nr LXIX 630/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/629/2024
uchwała nr LXVIII/629/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVII/628/2023
uchwała nr LXVII/628/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Police
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVII/627/2023
uchwała nr LXVII/627/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz nim nie objętych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVII/626/2023
uchwała nr LXVII/626/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVII/625/2023
uchwała nr LXVII/625/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVII/624/2023
uchwała nr LXVII/624/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVII/623/2023
uchwała nr LXVII/623/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVII/622/2023
uchwała nr LXVII/622/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVII/621/2023
uchwała nr LXVII/621/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVII/620/2023
uchwała nr LXVII/620/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVII/619/2023
uchwała nr LXVII/619/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Miasto Szczecin zadania własnego z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVII/618/2023
uchwała nr LXVII/618/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 - 2027
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVII/617/2023
uchwała nr LXVII/617/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie podjęcia współpracy z Gminą Miasto Szczecin z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi
status uchwały obowiązująca