W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W TRZEBIEŻY
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Gmina Police, z siedzibą w Policach ul. Stefana Batorego 3, tel. 091-43-11-806, 091-43-11-807, fax. 091-43-11-832
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 5.08.2009r. znajduje się pod ogłoszeniem o przetargu.

Gmina Police 
z siedzibą w Policach  ul. Stefana  Batorego 3, 72-010 Police

tel. 091-43-11-806, 091-43-11-807, fax 091-43-11-832, www.bip.police.pl
ogłasza przetarg nieograniczony
na usługę
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W TRZEBIEŻY


1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
 
2. Przedmiot zamówienia: DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W TRZEBIEŻY

3. Zakres zamówienia:

Dowożenie max. 48 uczniów dziennie w dniach pracy szkoły:
- wyjazd  o  godz. 7,00 trasą: Nowa Jasienica,  Drogoradz (4 przystanki), Dębostrów,  Niekłończyca, Uniemyśl, Trzebież ul. Kościuszki, Trzebież Szkoła Podstawowa i Gimnazjum,
- powrót  o  godz.  14,35  trasą: Trzebież Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Trzebież ul.Kościuszki, Uniemyśl, Niekłończyca, Dębostrów, Drogoradz (4 przystanki), Nowa Jasienica.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
4. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków   
     zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać (nieodpłatnie) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, 
ul. Stefana Batorego 3,  Wydział Oświaty i Kultury pok. 7,  w godzinach: 7,00 – 15,00
     (wtorek – piątek), 9,00 -17,00 (poniedziałek).
     oraz jest ona zamieszczona na stronie internetowej  www.bip.police.pl
 
5. Termin wykonania zamówienia:
    Termin wymagany przez Zamawiającego  od  1.09.2009 r. do 25.06.2010 r.
    (z przerwami świątecznymi i feriami).
 
6. Miejsce i termin składania ofert:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach ul. Stefana Batorego 3 (pok. 3 „c”) w terminie do 3.08.2009 r. do godz. 11,00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.08.2009 r.  o godz. 11,15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  ul. Stefana Batorego 3, w pok. 7, w obecności Wykonawców.

7. Wadium:
     Nie stosuje się wadium.
 
8. Informacja o możliwości składania ofert częściowych oraz złożenia oferty wariantowej:
    Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych lub wariantowych.
 
9. Kryterium oceny oferty:
    Cena wykonania usługi 100 %.
 
10. Warunki uczestnictwa w przetargu:
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:
·        Spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych.
·        Wykonawcy, którzy wykonali należycie co najmniej dwie usługi podobne do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed okresem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie (przez określenie „usługi podobne” rozumie się usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia).
·        Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na zasadzie „spełnia”, „nie spełnia”. Niespełnienie choćby jednego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty.
 
11. Termin związania ofertą:
       Wykonawcy pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
12.  Osobą uprawnioną do udzielania  informacji jest:
         -    P. Jolanta Sucharska-Nica  - tel. 091-43-11-806
 
13. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.07.2009 r.
 
 
Police, 13.07.2009 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 5.08.2009r.

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Załączniki

SIWZ.doc doc, 85 kB
0000002.pdf pdf, 124 kB

Powiadom znajomego