W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na TRANSMISJĘ DANYCH DLA MONITORINGU MIEJSC ZAGROŻONYCH PRZESTĘPCZOŚCIĄ W POLICACH
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Gmina Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Burmistrz Gminy Police ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police tel. 091 431 18 30, fax. 091 431 18 32, www.police.pl informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne zamieszczonym w dniu 24 września 2008 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 232531-2008) pn.: transmisji danych na zadaniu inwestycyjnym MONITORING MIEJSC ZAGROŻONYCH PRZESTĘPCZOŚCIĄ W POLICACH przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Espol Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego 23 z łączną punktacją 100 pkt Uzasadnienie wyboru: Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (PZP) oraz kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (100%-cena oferty), wybrana oferta otrzymała najwyższą ilość punktów.

Burmistrz Polic
ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
ogłasza przetarg nieograniczony
na
 
TRANSMISJĘ DANYCH DLA
MONITORINGU MIEJSC ZAGROŻONYCH PRZESTĘPCZOŚCIĄ W POLICACH

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać osobiście w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Policach,  ul. Bankowa 18,  IV piętro, pok. 414  w godzinach   9:00 – 14:00 .
  SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Policach www.police.pl .    
 2. Przedmiot zamówienia:
  a) transmisja danych (zestawienie łączy o przepustowości każdego łącza 4Mb/s)   
      pomiędzy CM1 (KPP Policji) a istniejącymi stanowiskami kamerowymi – 5 kpl.
  b) transmisja danych (zestawienie łącza o przepustowości 40 Mb/s) pomiędzy
      centrum monitorowania CM2 w siedzibie Straży Miejskiej, a centrum
      monitorowania CM1 w Komendzie Policji.
  c) transmisja danych (zestawienie łączy o przepustowości każdego łącza 4Mb/s)
        pomiędzy CM1 a nowymi stanowiskami  kamerowymi – 6 kpl.
  d) usługa transmisji danych w okresie trzech lat.
 3. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest przedstawiciel Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Edmund Janik  -  tel / fax:  091 43 11 864.
 4. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach,  ul. Stefana Batorego 3, pok. nr 30 (I p.) w terminie do 03.10.2008 r. do godz. 10:00
 5. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej ani częściowej.
 6. Terminy wykonania zamówienia wymagane przez Zamawiającego: 15 listopad 2008 r. (zestawienie łączy), 3 lata (transmisja danych).              
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.10.2008  r. o godz. 10:30 w pok. nr 32 (I p.)  w siedzibie Urzędu Miejski w Policach,  ul. Stefana Batorego 3, w obecności wykonawców.
 8. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki ustawowe a także:
  • profil działalności wykonawcy musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia,
  • wykonawca wykona zakres robót siłami własnymi,
  • wykonawca wykaże wykonanie należycie co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (w okresie 3 lat od wszczęcia postępowania lub w okresie krótszym jeżeli okres działalności jest krótszy),
  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia, nie spełnia. Nie spełnienie choćby jednego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty.
 9. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 
  • cena oferty – 100 %
 10. Termin związania z ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
 11. Nie pobiera się wadium.
 12. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 24.09.2008 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Monitoring mapa

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Załączniki

Monitmapa.pdf pdf, 955 kB

Powiadom znajomego