W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Rozbudowa polegająca na połączeniu kwatery nr 1 i kwatery nr 2 dla powiększenia objętości składowiska w ZOiSOK w Leśnie Górnym, etap II : Budowa dodatkowych dróg dojazdowyh do składowiska.”
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH w Leśnie Górnym
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o wyborze oferty oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia umieszczono pod treścią przetargu

ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Leśno Górne 12
72-004 Tanowo

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Rozbudowa polegająca na połączeniu kwatery nr 1 i kwatery nr 2 dla powiększenia objętości składowiska w ZOiSOK w Leśnie Górnym, etap II : Budowa dodatkowych dróg dojazdowyh do składowiska.”

 1. SIWZ w wersji elektronicznej i drukowanej można odebrać: (bezpłatnie) w wersji drukowanej w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym oraz w wersji elektronicznej pobrać ze strony  internetowej  www.bip.police.pl.
 2. Nie dopuszcza się  możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
 3. W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium.
 4. Termin realizacji zamówienia  - 60 dni od dnia podpisania umowy.
 5. Osobą uprawnioną  do kontaktów z Wykonawcami jest Dyrektor Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych  inż. Jerzy Nędzusiak,  fax  091 31-75-722.
 6. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający wymogi art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz spełniający n/w warunki:
  6.1. Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencjidziałalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania oferty,
  6.2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  6.3. Wykonawca musi posiadać serwis gwarancyjno-naprawczy w odległości 50 km od n  Zamawiającego.
  6.4. Do oferty należy załączyć dokładny opis przedmiotu najmu oferowanego przez wykonawcę.
   
  Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków na zasadzie spełnia /nie spełnia oraz  zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 7. Kryterium oceny ofert: 
  cena - 100%
 8. Ofertę  należy złożyć w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych, w biurze pawilonu socjalno-wagowego w  Leśnie Górnym 12  do dnia  24.09.2008 roku do godz. 12.00.
 9. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.09.2008 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym 12 w pawilonie socjalno-wagowym.
 10. Termin, w którym Wykonawca będzie związany ze złożoną ofertą wynosi  30  dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.
 11. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 03.09.2008r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami od 1 do 7 oraz 7.2

Załącznik 7.1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna (część 1)

Załącznik 7.1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna (część 2)

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załączniki

siwz.ZIP ZIP, 244 kB
dt.zip zip, 1 MB
dt2.zip zip, 1.62 MB
a.pdf pdf, 97 kB

Powiadom znajomego