W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Produkcja i przygotowanie do odbioru drutu ciągnionego, żarzonego Ø 3.4 mm, stosowanego do belownicy kanałowej AVOS 1410 M”
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej 14.000 euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Leśno Górne, dn. 24.04.2008r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Dyrektor Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo tel. (091) 317-57-22 informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 18.04.2008r. przetargu nieograniczonego pn.: Produkcja i przygotowanie do odbioru drutu ciągnionego żarzonego Ø 3,4 mm, stosowanego do belownicy kanałowej AVOS 1410M. na Wykonawcę przedmiotu zamówienia wybrano ofertę: BEST PRODUCT – Marcin Zamrzycki ul. Jana Pawła II 6B 87-800 Włocławek Cena oferowana brutto: 3,72 zł/kg Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ – cena 100%. Wybrana oferta otrzymała najwyższą ilość punktów. W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty nie podlegające odrzuceniu: Oferta nr 1: BEST-PRODUCT – Marcin Zamrzycki al. Jana Pawła II 6B 87-800 Włocławek 10 pkt. Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego „UNIKOL” Sp. z o.o. ul. Hagera 17 41-800 Zabrze 7,16 pkt.

Leśno Górne, dn.10.04.2008r.    

ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH
Leśno Górne 12
72-004 Tanowo
ogłasza przetarg nieograniczony 
na:
„Produkcja i przygotowanie do odbioru drutu ciągnionego, żarzonego Ø 3.4 mm, stosowanego do belownicy kanałowej AVOS 1410 M”

 1. SIWZ można  odebrać (bezpłatnie) w wersji drukowanej w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym oraz w wersji elektronicznej  na stronie internetowej  www.bip.police.pl
 2. Nie dopuszcza się  możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
 3. W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium.
 4. Termin realizacji zamówienia  - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2008 r.
 5. Osobą uprawnioną  do kontaktów z Wykonawcami jest Dyrektor Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych  inż. Jerzy Nędzusiak tel. 091 31-75-722.
 6. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :
  a) spełniają wymagania  art. 22 oraz złożą dokumenty potwierdzające spełnienie w/w wymagań , określone w SIWZ, 
  b) nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  c) spełnią wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   
   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków na zasadzie spełnia /nie spełnia oraz  zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 7. W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium.
 8. Kryterium oceny ofert:
  a) cena 1 kg drutu  - 100 % 
 9. Ofertę  należy złożyć w trwałym opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z  treścią oferty przed terminem otwarcia ofert w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych, w biurze pawilonu socjalno-wagowego w  Leśnie Górnym 12  do dnia: 18.04.2008r. roku do godz. 9.00.
 10. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.04.2008r. o godz. 9.30 w siedzibie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym 12 w pawilonie socjalno-wagowym.
 11. Termin, w którym Wykonawca będzie związany ze złożoną ofertą wynosi  30  dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ - oferta wykonania

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie

Załącznik nr 3 do SIWZ - umowa

Załączniki

Powiadom znajomego